Mentor socialno podjetje

Zgodba o uspehu socialnega podjetja Fundacija Vincenca Drakslerja

Klemen Podjed, Gregor Tomše

Socialni podjetnik oseba, ki zasleduje družbeno koristne cilje, kateri lahko pomagajo rešiti družbene probleme (Investopedia, 2019). Glavni namen socialnega podjetništva je lahko tudi zaposliti dolgotrajno brezposelne osebe in jih spodbuditi tako, da v okviru socialnega podjetništva samostojno ustvarjajo prihodke in poskrbijo za lastno preživetje. A načelo nepridobitnosti socialnih podjetij opredeljuje popolna (100%) omejitev izplačila dobička oziroma delitve premoženja med deležnike. Ob tem pa morajo socialna podjetja pridobivati prihodke na trgu. Ali lahko takšno podjetje sploh posluje in realno dolgoročno preživi?

Eno od zgodb o uspehu socialnih podjetij v Sloveniji zagotovo predstavlja eno prvih slovenskih socialnih podjetij, Fundacija Vincenca Drakslerja.  Soustanovila sta jo Mestna občina Kranj in dobrotnik Vincenc Draksler. Fundacija Vincenca Drakslerja se ukvarja z zbiranjem, čiščenjem, obnavljanjem in prodajo najrazličnejših predmetov, ki jih ljudje ali podjetja odnesejo na zbirališča odpadkov. Na ta način Fundacija opravlja družbeno koristno delo, saj prispeva k recikliranju in ponovni rabi še uporabnih predmetov, zmanjšanju onesnaževanja okolja in rabe naravnih virov. Hkrati pa omogoča tudi usposabljanje in zaposlovanje bivših odvisnikov in invalidov.

V socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja so z dejavnostjo ponovne rabe pričeli leta 2012 in do sedaj zbrali že več kot 250 ton še uporabnih predmetov. Zbrane predmete očistijo, popravijo, obnovijo ter jih nato po ugodnih cenah prodajo v svojih trgovinah v Kranju in Radovljici. Sredstva od prodaje namenijo za delovno usposabljanje bivših odvisnikov od prepovedanih drog in alkohola ter za zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov (Gorenjski utrip, 13.10.2020).

V tednu od.14. do 19. septembra 2020 je Fundacija pozvala prebivalce Gorenjskih občin, da pobrskamo po stanovanju, in najdemo stvari, ki jih ne potrebujemo več. Stvari, ki imajo še uporabno vrednost ter jih podarimo Fundaciji Vincenca Drakslerja za namen ponovne rabe. V Fundaciji so zlasti hvaležni za zanimivo starejše pohištvo, ki ga nato v Fundaciji obnovijo, kot tudi za vse predmete, ki jih ne potrebujete več in bi jim v Fundaciji vdahnili novo življenje . Tretji teden v septembru je torej potekal v znamenju pospešenega zbiranja še uporabnih predmetov, ki so ga organizirali v okviru evropskega projekta »POP – Pridobi, obnovi, prodaj«, ki sta ga podprla Evropski socialni sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na zbirnih centrih Komunale Kranj in Komunale Radovljica ter od vrat do vrat so zbrali za 32 odstotkov več še uporabnih predmetov kot običajno. Iz Fundacije še sporočajo, da bo Teden zbiranja še uporabnih predmetov postal tradicionalen, saj je naletel na zelo pozitiven odziv.

Samo upamo lahko, da bo primer uspešnega socialnega podjetja, kot je Fundacija Vincenca Drakslerja spodbudil še koga, da svojo podjetniško vizijo in energijo posveti družbeno pomembnim ciljem. Pri tem bo moral socialni podjetnik, tako kot vsako drugo podjetje na trgu, najti čim boljše odgovore na vprašanja, kot so a) »ali podjetje lahko dolgoročno preživi na trgu?«, b) »imam dovolj tako poslovnih kot poklicno specifičnih znanj?«, c) »sem pripravljen delati dovolj, da bo podjetje lahko uspešno?«, č)) »sem se pripravljen odrekati dobičkom in celo prevzeti zgube, če do njih pride?, in tako dalje (Cooper, Vlaskovits, 2010). Pozitivno mora odgovoriti tudi na vprašanje, ali je pripravljen slediti načelom poslovanja socialnih podjetij, prikazanih na sliki spodaj. Primer Fundacije Vincenca Drakslerja kaže, da se vse da, če obstaja volja in dobra podjetniška ideja.

Naložbo »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Viri

  1.  Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/s/social-entrepreneur.asp, 3.8.2019
  2.  Cooper, B; Vlaskovic P: The Entrepreneur’s Guide to Customer Development: A cheat sheet to The Four Steps to the Epiphany, Cooper-Vlaskovits, 2010
  3.  Gorenjski utrip, 13.10.2020
  4.  Mesojedec, Tadeja, et. all: Socialno podjetništvo Salve, 2012

dr. Klemen Podjed, Svetovalec, predavatelj in coach at Inštitut za produktivnost d.o.o

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.