Vodnik v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu

vodnik-v-stroske-in-donosnost-promocije-zdravja

Stroški in prihranki promocije zdravja na delovnem mestu: po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi. Nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto. Stroški nezgod in bolezni na delovnem mestu v državah EU okvirno znašajo 3 % bruto družbenega proizvoda. To v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto. Oziroma eno povprečno slovensko plačo.

Ker so stroški in prihranki promocije zdravja visoki, jih je smiselno ocenjevati in obvladovati, kar pa je za večino delodajalcev izziv.

Namen Vodnika v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu je delodajalcem zagotoviti nekatere strokovne podlage glede ocenjevanja:

  • vrste in višine stroškov bolezni, poškodb in slabega počutja zaposlenih ter
  • prihrankov in kazalnikov ekonomske upravičenosti ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu.

V dokumentu je predstavljen kalkulator za izračun stroškov in prihrankov oz. donosnosti programov promocije zdravja (KALDOZ). Na voljo je v elektronski verziji na spletnih strani http://kaldoz.opsa.si.

Vodnik je namenjen delodajalcem pa tudi nekaterim drugim zaposlenim, finančnim in računovodskim delavcem, varnostnim inženirjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom delavcev, promotorjem zdravja na delovnem mestu) kot podpora pri vodenju ukrepov promocije zdravja pri delu.

ZZZS1Vodnik je del projekta Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.