Promocija zdravja na delovnem mestu je dobra priložnost za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih v javnem sektorju.

Za vse, ki se ukvarjate s promocijo zdravja na delovnem mestu, je pomembno:

  1. da poznate ključne korake in orodja glede analize zdravja in počutja ter izdelave načrta promocije zdravja,
  2. da znate uspešno zagovarjati ukrepe promocije zdravja v pogovorih z vodstvom in sodelavci,
  3. da poznate nekatere primere dobre prakse ter pasti promocije zdravja v organizacijah javnega sektorja.

 

V video prezentaciji boste spoznali:

  1. Primere dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu.
  2. Metodološki okvir in nekatera orodja za izvajanje ukrepov promocije zdravja pri delu.
  3. Priporočila glede aktivnosti promocije zdravja.

 

 

NEKAJ BESED O PREDAVATELJU
Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost je svetovalec in predavatelj na področju promocije zdravja na delovnem mestu in upravljanja s stresom. Je avtor več priročnikov, videov, ter številnih člankov z navedenih področjih. Vodi projekte promocije zdravja v organizacijah javnega in profitnega sektorja, zato bo seminar praktično naravnan. Več: www.produktivnost.si

 

Projekt Skupaj za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.