Konferenca Zaposlitveni – delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev

Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost je imel odmeven prispevek na konferenci Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev/ Employment/Working Conditions, Occupational Safety and Health of Posted Workers, ki je potekala 15. 2. 2017 v organizaciji ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani.

Tema prispevka: Promocija zdravja na delovnem mestu – ali se izplača?/Workplace Health Promotion –
is there an economic case?

Namen konference je bil spodbuditi strokovnjake in raziskovalce s področij trga dela, zaposlovanja ter varnosti in zdravja pri delu (VZD) k orisu in definiranju obstoječih in prihodnjih izzivov povezanih z varnostjo in zdravje pri delu, delovnimi ter zaposlitvenimi pogoji napotenih delavcev.

Konferenca je prvi dogodek v nizu dogodkov in aktivnosti mednarodnega projekta POOSH – Occupational Safety and Health of Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors (2017-2018).

Aktivnosti projekta bodo v prihodnjih dveh letih namenjene izmenjavi izkušenj in izboljšanju dostopa do informacij na področju napotitev delavcev in VZD, pridobivanju novega, celovitega znanja s tega področja in spodbujanju transnacionalnega sodelovanja med različnimi akterji na področju delovnih in zaposlitvenih pogojev ter varnosti in zdravja pri delu napotenih delavcev.

V projektu sodelujejo inštitucije iz Avstrije, Bolgarije, Italije, Nemčije in Slovenije.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.