Zgodi se, da ko predstavljam promocijo zdravja v kaki organizaciji, se najdejo ljudje, ki sem jim opazno začnejo svetiti oči. Zakaj? Ker se prepoznajo v tem, želijo biti del tega, prispevati, sodelovati v skupinah za zdravje.
 
Zato sem vesel , da smo v organizaciji Založbe Forum Media, za takšne dragocene posameznike, tudi v decembru 2021 uspeli izpeljati program za pridobitev certifikata »Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu«. Čeprav je bilo udeležencev – bodočih vodij skupin za promocijo zdravja – nekaj manj kot običajno, to ni tako pomembno. Ker vsaka posameznica, posameznik šteje 100 kratno. Ker skrbijo za zdravje in počutje od nekaj deset ter tudi do 10.000 ljudi.
 
Zlasti me veselijo primeri, kot ga je podelila udeleženka iz koncerna Hidria. Kjer v slavnem idrijskem dvorcu Kenda priredijo dan promocije zdravja, povabijo ugledne predavatelje, dogodka se udeležijo ali vsaj pridejo pogledat tudi direktorji in vodje tega velikega koncerna. Kjer promotorji zdravja dobijo priznanje za svoje delo ter nove ideje in motivacijo. Kjer se zavedajo, kako pomembno je dobro skrbeti za zdravje in počutje zaposlenih.
 
Če vas zanima več o programu svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu, lahko obiščete spletno stran https://www.zfm.si/izdelek/svetovalec-za-promocijo-zdravja-na-delovnem-mestu
 
Če pa se želite prej še pozanimati o sami promociji zdravja, kaj to je, kaj se dela in kakšne so koristi, si pa lahko ogledate enega od mojih priročnikov ali webinarjev, ki jih najdete na strani https://www.produktivnost.si/moje_publikacije/dobra-praksa-promocije-zdravja/ ter na https://www.youtube.com/channel/UCQ8YuTAc9okB1TYV68dlKsA.

 

Obiščite spletno stran Založbe FORUM MEDIA, kjer se lahko prijavite na program svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu (besedilo spodaj je preneseno s strani FORUM MEDIA).

POVEZAVA: https://www.zfm.si/izdelek/svetovalec-za-promocijo-zdravja-na-delovnem-mestu

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu

PRIDOBITE 12 TOČK!
Program se v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20)
točkuje z 12 točkami.

 

Zakaj so te aktivnosti v podjetjih tako zelo pomembne?

 • Ker je zdravje podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo.
 • Ker so le zdravi in zadovoljni delavci produktivnejši in ustvarjalnejši v varnem in spodbudnem delovnem okolju.
 • Ker zaposleni redkeje zbolijo in so redkeje na bolniški.
 • Ker ostajajo zvesti delodajalcu.
 • Ker podjetje lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?

Gre za načrtno ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih izvaja delodajalec, da ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Gre za prizadevanja za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi na delovnem mestu.

 

Predavatelj za Svetovalec za promocijo zdravja:

Dr. Klemen Podjed

Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost d.o.o. je predavatelj, management consultant, mentor in ICF coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. Je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu. Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo preko 1300 udeležencev. Vodil je številne programe promocije zdravja pri delu v slovenskih organizacijah. Usposablja in vodi skupine za zdravje v organizacijah ter svetuje pri izdelavi načrtov promocije zdravja.

 

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Predstavitev programa: glej video PROMOTOR ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU PROMO.

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili vaše kompetence in pridobili certifikat o usposobljenosti!Z udeležbo na programu boste z aktivnim sodelovanjem, praktičnimi nalogami ter z akcijsko usmerjenostjo izdelali načrte za:

 • analizo stanja zdravja in počutja v podjetju ali organizaciji,
 • zdravo delo in motivirane zaposlene,
 • usposabljanje, spremljanje in stalno izboljševanje rezultatov ter
 • znižanje stroškov in posledic bolniške odsotnosti in stresa.

Naučili se boste pripraviti načrt ukrepov in vzpostaviti merljive kazalnike rezultatov uspešnosti. Spoznali boste ključna priporočila glede uspešnega vodenja skupin oz. procesov promocije zdravja ter, kako pridobiti podporo vodstva, zaposlenih in članov skupine za zdravje.

Prejeli boste tudi odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm

Prednosti izobraževanja Svetovalec za promocijo zdravja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Portal e-VZD in spletni priročnik Varnost in zdravje pri delu
Omogočimo vam brezplačni dostop do portala e-VZD in spletnega priročnika Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do portala e-VZD in spletnega priročnika Varnost in zdravje pri delu,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Agenda

 • Dve intenzivni online praktični delavnici
 • Dostop do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo:
  • gradiva s posameznih delavnic ter e-gradivo: »Promocija zdravja pri delu – dobro za zaposlene, koristno za organizacije«
  • vadnice delavnic, s praktičnimi vajami in primeri rešitev ter
  • povezava in napotki za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti promocije zdravja v organizaciji ali podjetju

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

“Program je bil v vseh pogledih odličen in nad pričakovanji. Ker bomo pričeli s pripravo novega načrta promocije zdravja na delovnem mestu, sem se zelo dobro seznanila s področjem promocije zdravja. Tako usvojeno znanje, kot prejeta gradiva, bodo odlična podlaga za pričetek dela.”

Sabina Zupan, višja svetovalka, Ministrstvo za okolje in prostor

“Vrhunsko vodenje seminarja oziroma delavnice. Podajanje konkretnih in v praksi uporabnih informacij, napotkov.”

Matjaž Kastelec, Grča d.o.o.

“Izmenjava mnenj v praksi. Veliko praktičnega, samostojnega dela.”

Kristina Klajne, vodja enote, Javni zavod Vrtec Zreče

Zdravje na delovnem mestu v praksi


Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje ogromno stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Dobro je vedeti, da imajo koristi od promocije zdravja tako zaposleni kot tudi delodajalci, saj vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,5–4,8 EUR (EU, OSHA).

Covid-19 je področju varnosti in zdravja pri delu dal nove razsežnosti. Z novo realnostjo se srečujejo prav vsi tako delodajalci kot zaposleni, tisti, ki delajo od doma in delavci v poklicih, ki jih je treba opravljati v delodajalčevih prostorih.

Promocija zdravja je bila v zadnjem letu zapostavljena, kar pa se že pozna na odnosih in na počutju zaposlenih, posledično pa tudi na zvišanju bolniške odsotnosti. Promocija zdravja na delovnem mestu so namreč skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri delu (ENWHP, 2007). Je tudi zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-12011) v 32. členu navaja, da mora delodajalec »promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.«

Učinkovita promocija zdravja na delovnem mestu je sicer zakonsko nujna, a je ne delamo zaradi inšpekcije. Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje ogromno stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Dobro je vedeti, da imajo koristi od promocije zdravja tako zaposleni kot tudi delodajalci, saj vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,5–4,8 EUR (EU, OSHA).

Brez ustreznega znanja, praktičnih orodij in poznavanja dobre prakse pa ne moremo pričakovati dobrih rezultatov.

Zato za vas letos že drugič izvajamo izjemno praktičen program za pridobitev certifikata: Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu. Namenjen je promotorjem promocije zdravja oziroma vsem tistim v podjetjih in organizacijah, ki so zadolženi in želijo pripeljati stanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih na višji nivo, še posebej zdaj, ko se počasi vračamo v novo normalnost.

Izobraževalni program s certifikatom

CERTIFIKAT SVETOVALEC ZA PROMOCIJO ZDRAVJA

Po koncu programa boste pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenskem in angleškem jeziku.


Program je sestavljen iz:

 • dveh intenzivnih online praktičnih delavnic (delavnici bosta potekali online, preko aplikacije ZOOM),
 • dostopa do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu ter
 • dostopa do spletne učilnice, kjer se nahajajo:
  • gradiva s posameznih delavnic ter e-gradivo: »Promocija zdravja pri delu – dobro za zaposlene, koristno za organizacije«,
  • vadnice delavnic, s praktičnimi vajami in primeri rešitev ter
  • povezava in napotki za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti promocije zdravja v organizaciji ali podjetju.

Spletna učilnica 

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Vsebina

 

 • Dostop do portala e-VZD in spletnega priročnika Varnost in zdravje pri delu

 

 

Trajanje: od 9.00 do 12.15

Na delavnici boste skozi praktične naloge spoznali:

 • Temelji in koristi dobre prakse promocije zdravja pri delu ter primeri dobre prakse iz Slovenije in EU.
 • Šest korakov izvajanja promocije zdravja pri delu.
 • Kako izpeljemo ključne uvodne aktivnosti za uspeh nadaljnjih ukrepov in priporočila glede ustanovitve in sestave skupine za zdravje.

Lahko boste delali “v živo”, oziroma izdelali osnutek načrta promocijo zdravja, za svojo organizacijo ali podjetje.

 

 

 • Dostop do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo:
  • gradiva s posameznih delavnic ter e-gradivo: »Promocija zdravja pri delu – dobro za zaposlene, koristno za organizacije«
  • vadnice delavnic, s praktičnimi vajami in primeri rešitev ter
  • povezava in napotki za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti promocije zdravja v organizaciji ali podjetju

 

 

Trajanje: od 9.00 do 12.15

Na delavnici boste skozi praktične naloge spoznali:

 • Katere analize nujno potrebujemo in katera (brezplačna) orodja imamo na voljo.
 • Glavni elementi in značilnosti dobrih načrtov promocije zdravja.
 • Glavna področja ukrepov promocije zdravja, s praktičnimi primeri ukrepov po področjih. S katerimi kazalniki merimo uspešnost in učinkovitost ukrepov, za potrebe vodstva, skupine za zdravje in zaposlenih.
 • Ukrepi za motiviranje in spodbujanje zaposlenih pri izvajanju ukrepov.
 • Uporaba orodja KALDOZ – kalkulatorja za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti ter donosnosti ukrepov promocije zdravja ekonomske upravičenosti ukrepov – izračunajte vaše stroške in donosnost ukrepov.
 • Glavne pasti in priporočila za izvajanje projektov promocije zdravja ter sistem stalnega izboljševanja zdravja in počutja zaposlenih.

Lahko boste delali “v živo”, oziroma izdelali osnutek načrta promocijo zdravja, za svojo organizacijo ali podjetje.

 

 

 • Preverjanje znanja: po prvi delavnici prejmete nalogo (naloga je v spletni učilnici), ki jo oddate do dogovorjenega roka.
 • Prejem certifikata Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Če pa želite narediti nekaj čisto konkretnega glede stresa na delovnem mestu pa lahko izvedemo delavnico upravljanja stresa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.