NIJZ je izdal kakovosten priročnik, kako se spoprijeti s stresom. Pregledno napisan, s številnimi vajami in koristnimi informacijami ter tehnikami.

Kot pravi dr. Zvezdana Dernovšek: V razvitem svetu se soočamo z epidemijo s stresom povezanih zdravstvenih težav. Stres prehitro označimo za negativnega in pri tem pozabimo na njegovo kompleksno naravo. O delovanju človekovih možganov in telesa še vedno vemo tako malo, da nas običajni odzivi plašijo. Danes znanje o duševnosti, delovanju možganov in povezavi s telesnimi funkcijami imenujemo ‘‘pismenost glede duševnega zdravja’‘. V psihiatrični ambulanti vsakodnevno srečujem ljudi, ki imajo raznovrstne težave. Posebej izstopa skupina ljudi, ki jim je stres zamajal ravnovesje. Ti ljudje bi ob ustreznem obvladovanju stresa imeli mnogo manj težav oziroma bi se jim lahko celo izognili. Prepoznavanje in obvladovanje stresa v obliki psihoedukativnih delavnic se uvršča med dejavnosti promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj ter preprečevanja s stresom povezanih telesnih bolezni. Naj bo soočanje s stresom in njegovo obvladovanje za vodje in udeležence delavnic izziv in spodbuda za iskanje preprostih načinov za izboljšanje zdravja, počutja in kakovosti življenja. Mojca Zvezdana Dernovšek

Povezava na priročnik:Spoprijemanje s stresom (NIJZ)

Smo sredi epidemije stresa. A le malo ljudi res zna izvajati tehnike sproščanja, ki lahko občutno zmanjšajo stres. Kako to narediti in katere tehnike priporočam, si oglejte na strani Stres na delovnem mestu.