Sodelovanje na strokovnem srečanju Vitalni na delu s promocijo zdravja

Za tiste, ki se ukvarjate z zdravjem na delovnem mestu: vabljeni na strokovno srečanje Vitalni na delu s promocijo zdravja. Kot predavatelj sodelujem tudi sam in sicer na temo:

Kaj je dobra analiza stanja na področju promocije zdravja in koliko jo sploh potrebujemo (Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost)

a) Katere podatke potrebujemo za dobro analizo zdravja in počutja ter kje jih dobimo
b) Najbolj koristna (slovenska) orodja, vprašalniki in viri podatkov ter študija primera „Zdrava organizacija“
c) Nekaj primerov slovenske (dobre in slabe) prakse analize stanja zdravja in počutja.

 

 

Spodaj se nahaja program srečanja. Važno je zlasti, da ukrepate. Kako? Oglejte si ponudbo in pristop Inštituta za produktivnost k Promocija zdravja na delovnem mestu.

Več najdete spodaj

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list R

S, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011) določa:

 • Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen);
 • Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen);
 • Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja (32. člen).

Eno je zakonska obveznost, drugo pa je dejstvo, temelječe na praktičnih dognanjih!

Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi, nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto, kar v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo.

Delodajalci, ki promocijo zdravja izvajajo skladno z dobro prakso, lahko v povprečju pričakujejo od 12- do 36-odstotno zmanjšanje bolniškega staleža v 3–5 letih.

Zato vas vabimo na srečanje:

3. strokovno srečanje

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Zakonodaja in ukrepi s pozitivnimi učinki

Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani
24. maj 2019, od 9.00 do 13.30

 

➤ Več informacij

 


PROGRAM

Zakonodajni temelji promocije zdravja (Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo)

Koliko nas stane konflikt na delovnem mestu? (Tanja Cmrečnjak Pelicon, Inšpektorat RS za delo)

Predavanje bo namenjeno razmisleku o tem, kakšni so stroški nerazrešenega konflikta na delovnem mestu, pa pri tem ne gre samo za finančne stroške, pač pa za raznovrstne negativne posledice konflikta, ki ga ne začnemo razreševati pravočasno.

 • Koliko ur dela nam vzame razmišljanje o konfliktu? V kaj lahko konflikt prerase?
 • Kdaj in kako lahko konflikt razrešimo, da bo čim manj posledic?
 • Primerjava med sodnim razreševanjem spora na delovnem mestu in mirnim, neformalnim načinom razreševanja spora (mediacija).
 • Predstavljeni bodo primeri iz prakse projekta Inšpektorata RS za delo: ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU iz zasebnega in javnega sektorja.

Kaj je dobra analiza stanja na področju promocije zdravja in koliko jo sploh potrebujemo (Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost)

 • Katere podatke potrebujemo za dobro analizo zdravja in počutja ter kje jih dobimo
 • Najbolj koristna (slovenska) orodja, vprašalniki in viri podatkov ter študija primera „Zdrava organizacija“
 • Nekaj primerov slovenske (dobre in slabe) prakse analize stanja zdravja in počutja.

Pes na delovnem mestu (Jure Pribičevič, Alfakan)

 • Zakaj prisotnost psa dobro vpliva na zaposlene v podjetju
 • Kako mora biti vzgojen pes, da je lahko v pisarni ali na delovnem mestu
 • Kakšen je primeren prostor v pisarnah za psa
 • Kako je potrebno urediti pravilnike in interne akte podjetja, preden lahko pripeljemo psa
Srečanja se morate udeležiti direktorji podjetij, strokovni delavci in pooblaščenci za varnost in zdravje pri delu, kadroviki, vodje oddelkov in vsi, ki se zavedate pomena in zdravja zaposlenih.

Ker je skrb za zdravje zaposlenih tudi obveza delodajalca, se na srečanje takoj prijavite!


Prijave zbiramo do 16. 5. 2019.

Za hitre prijave do 16. 4. 2019 priznamo 10 % popusta na kotizacijo.

 

➤ Prijava

 

Več o strokovnem srečanju najdete tukaj.

Naročilnico si lahko prenesete tukaj.

PDF
S prijaznimi pozdravi,

mag. Medeja Brglez, vodja projekta
Forum Akademija

P.S. S promocijo zdravja zmanjšajte bolniške odsotnosti, povečajte motivacijo in storilnost ter izboljšajte delovno okolje in javno podobo podjetja!

https://novice.zfm.si/html_mail.jsp?params=G9qgYGNREBH9ejqxZJLkdKSH7G8Kymg5HXmT%2B8Q91qJC5OLTq4pARJ8%2F2yz7MIiev6JtD6HZWr%2BoBJJ%2B9XQa2SZBZQGblbZDD5KpJrSAUrI%3D&fbclid=IwAR20BRMwnEX-NxlMFThH8cMxAfQRwkGysmTA6JraascrLKfzXAxbqB34Z5Y

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.