Inštitut za produktivnost izbran med ponudniki MIRA

ZADUSEVNOZDRAVJE.SI
Iskalnik ponudnikov za delovne organizacije Želite poskrbeti za dobro počutje v vaši delovni organizaciji? Potrebujete strokovnjaka za pomoč pri celostnem načrtovanju ukrepov promocije duševnega zdravja? Želite zaposlenim ponuditi predavanje, delavnico ali svetovanje o obvladovanju stresa, 
Program MIRA – duševno zdravje v Sloveniji

Breme duševnih motenj in samomora v Sloveniji znaša 8 odstotkov bremena vseh bolezni. Zlasti se breme duševnih motenj odraža v izgubi produktivnosti, tako zaradi odsotnosti z dela kot tudi zaradi prezgodnjih upokojevanj. Zdravstvena statistika kaže porast števila zunajbolnišničnih obravnav in izdanih psihotropnih zdravil med otroci in mladostniki. Obenem se ljudje s težavami v duševnem zdravju srečujejo z nedopustno dolgimi čakalnimi dobami. Dodatno vrzel med tistimi, ki pomoč potrebujejo in tistimi, ki jo prejmejo, pa povzročata stigmatizacija duševnih motenj in nizka pismenost o duševnem zdravju.

Nacionalni program duševnega zdravja 2018–2028, ki ga je državni zbor sprejel leta 2018, celovito naslavlja področje duševnega zdravja in opisane izzive 20 letne vrzeli. Program želi povezati vse že obstoječe, dodaja pa tudi nujno potrebne nove strukture v celostno, interdisciplinarno in medsektorsko organizacijo promocije, preventive, zdravljenja težav v duševnem zdravju in rehabilitacije. Temelji na vključevanju, povezovanju in sodelovanju vseh služb in vseh deležnikov v skrbi za duševno zdravje posameznika in skupin prebivalcev v lokalni skupnosti ter na vseh ravneh obravnave.

 

Foto: Žiga Okorn

Skupnostni pristop z novo mrežo služb

Medsektorska mreža storitev in služb, vključenost tako načrtovalcev in izvajalcev kot uporabnikov in svojcev, lahko zagotovi kakovostno, pravočasno, vsestransko in dostopno obravnavo ljudi z duševnimi motnjami. V to mrežo služb sodijo občine, službe na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva ter zaposlovanja in službe na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Pomemben prispevek imajo tudi neformalne, uporabniške organizacije ter druga društva, ki delujejo na področju duševnega zdravja ter organizacije in društva v lokalni skupnosti. Aktivnosti namenjene preprečevanju težav v duševnem zdravju in obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju, v vseh življenjskih obdobjih, moramo čim bolj obdržati v skupnosti, to je tam, kjer ljudje sicer živijo.

Novost, ki jo uvaja Program MIRA, je vzpostavitev Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Centrov za duševno zdravje odraslih. Načrtovana je vzpostavitev 50 centrov z interdisciplinarnimi timi strokovnjakov, ki bodo zagotavljali dostopnost do storitev vsem prebivalcem območja, v katerem bo center deloval. Prav tako se bodo centri povezovali z vsemi službami in deležniki v lokalnem okolju, da bi tako še izboljšali dostopnost do pravočasne in ustrezne podpore oziroma oskrbe.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.