Socialno podjetništvo

Profesionalizacija zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu

Socialno podjetništvo. Vesel sem, da lahko nekaj prispevam k boljšim razmeram za starejše v Sloveniji in sicer kot zunanji podjetniški mentor v Centru celostne oskrbe. Uspešni smo bili z vlogo “ Profesionalizacija zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu” na evropskem razpisu Mentorske sheme za socialna podjetja.

Podjetniško mentorstvo: kaj delamo

Delamo na načrtih in mentorstvu glede marketinga, izvedbe dveh dogodkov (Dneva odprtih vrat in FIT CCO za podjetja), izvajamo delavnice komunikacije in medosebnih odnosov ter upravljanja stresa, usposabljamo zaposlene v CCO za proaktiven pristop do prodaje in reševanja konfliktov, dopolnjujemo spletne strani, izvajamo mentorski coaching. Somentorica Špela Mihevc pa je diplomirana delovna terapevtka s specialnimi znanji (ergonomija delovnega mesta, varno in učinkovito ravnanje s težje pomičnimi osebami ter uporaba medicinsko tehničnih pripomočkov).

Več o Centru celostne oskrbe http://www.cco.si.

Predstavitev operacije

Operacija profesionalizacije zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu, je namenjena podpori zaposlenim v Centru Celostne Oskrbe za uspešno poslovanje na trgu z razvojem znanj in veščin. Zaposleni bodo s strani 2 mentorjev vključeni v program mentoriranja s ciljem nadgradnje obstoječega znanja in veščin za dvig profesionalizacije ter krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanjem trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. V ta namen smo se odločili izvesti več različnih aktivnosti v sklopu mentorstva na eni strani za opolnomočenje zaposlenih pri razvoju novih storitev ter na drugi strani vključenosti v aktivnosti marketinga ter ozaveščanja o socialnem podjetništvu, tako strokovne kot laične javnosti, z namenom trajnega delovanja na trgu. Znotraj naše organizacije želimo, poleg obstoječih zdravstveno terapevtskih storitev, ki so namenjena uporabnikom, ki zaradi bolezni ali oslabelosti potrebujejo pomoč za kakovostno življenje v domačem okolju ter in/ali rehabilitacijo, usmeriti delovanje v preventivne aktivnosti aktivnega prebivalstva. V ta namen smo pripravili program promocije zdravja na delovnem mestu ter terapevtske individualne vadbe s poudarkom na preventivni dejavnosti, ki smo ga poimenovali »Fit CCO«. Program smo razvili in pripravili sami, ter za potrebe le tega nabavili ustrezno opremo ter uredili in opremili terapevtske prostore z manjšim vadbenim prostorom na Dunajski 63 v Ljubljani. Storitev bodo izvajali 3 diplomirani fizioterapevti ter 1 delovna terapevtka, ki so že zaposleni v Centru Celostne Oskrbe. Ker pa so storitve v programu »Fit CCO« -ja namenjene aktivnemu prebivalstvu s poudarkom na preventivnih dejavnostih, jim želimo z mentorskih programom, ki smo ga pripravili ponuditi dvig znanja in kompetenc na novem področju dela ter z novo dejavnostjo in mentorstvom na področju marketinga in ozaveščanja o socialnem podjetništvu ter s tem razvoj dejavnosti socialnega podjetništva. Tako bomo lahko ohranili obstoječa in ustvarili nova delovna mesta v našem socialnem podjetju in zagotovili trajno delovanja na trgu. Usmerjenost izvajanja vseh aktivnosti v mentorskem programu bo tudi k težje zaposljivim ciljnim skupinam, ki jih želimo vključiti v naše delovanje ter jim ponuditi zaposlitev. V ta namen, bomo v vse aktivnosti promocij in predstavitev povabili k sodelovanju Zavod za zaposlovanje .

Namen operacije

Namen operacije profesionalizacije zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih na področju:

– razvoja poslovanja na področju novih storitev

– aktivnosti marketinga novih storitev

– izvedba 2 predstavitvenih dogodkov

– aktivnosti marketinga in ozaveščanja o socialnem podjetništvu

– razvojem kompetenc in mehkih veščin zaposlenih

– profesionalizacija dela nove storitve – promocije zdravja na delovnem mestu

Z osvojenimi novimi znanji, kompetencami ter z vsemi aktivnostmi, ki se bodo odvijala je   

posledično pričakovano trajnostno delovanje našega socialnega podjetja na trgu.

Naložbo »Profesionalizacija zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu.« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nimam samo referenc in znanj glede svetovanja in izobraževanja za socialna podjetja. Tudi moje srce je na pravem mestu. Več lahko najdete na strani Mentorstvo za socialna podjetja. Oziroma kar pokličite za več informacij. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.