Reference in priporočila

V skoraj 20 letih poslovanja smo pridobili številne, domače in tuje reference uglednih naročnikov, s področij svetovanja, raziskav, treningov in izobraževanj. Na področju mednarodnega trgovanja z električno energijo, management consultinga za velika domača in tuja energetska in druga podjetja.

Naših usposabljanj za promocijo zdravja na delovnem mestu se je udeležilo že preko 1500 udeležencev. Sodelovali smo v konzorcijih promocije zdravja za izvedbo obsežnih projektov promocije zdravja z uglednimi partnerji (Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Družbenomedicinskim inštitutom ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zavodom za varstvo pri delu, konfederacijami sindikatov.

Priporočila

Dr. Klemen-a Podjeda z veseljem priporočimo vsem podjetjem, ki vlagajo v promocijo zdravja pri delu. Klemen je čudovita oseba, ki resnično živi svoje poslanstvo – obvladati stres in povrniti radost v življenje ter pri tem pomagati tudi drugim.

Petra Furlan-Dodič, dir. Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa d.d.

Razmišljal sem, kaj lahko ob zaključku prijetnega izobraževanja in druženja pove nekdo, ki dela v izobraževalni instituciji, tako kot tudi vsi iz skupine skupaj s predavateljem? Kar dolgo sem razmišljal, da bi izbral prave besede, na koncu pa sem se najbolj videl v misli Howarda G. Hendricka, ki je zapisal:
“Poučevanje, ki zapusti vtis, ni poučevanje iz glave v glavo, ampak iz srca v srce.”

Simon Konečnik, direktor Šolskega centra Velenje

Delavnica na temo obvladovanje stresa nas vodi do razmišljanja o nas samih na strokoven in hkrati razumen način, ne glede na predhodna znanja. Odličen  predavatelj z odličnim odnosom do udeležencev. Kaj lahko naredimo zase, ko smo v stresu, ponuja konkretne rešitve, odlično povezuje teorijo in prakso. Zelo dobro sprejeto med sodelavci/slušatelji. Toplo priporočam vsem, ki se soočate z vsakodnevnim stresom.

Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Delavnica Upravljanje stresa, dr. Klemena Podjeda je odlična kombinacija strokovnega predavanja in realizacija vaj, ki udeležence pripeljejo do konkretnih rezultatov in neke vrste vodiča v spopadanju s stresom. Veseli predvsem to, da se delavnica ne ustavi  pri teoretičnih podlagah in analizah temveč udeležence pripelje do rešitev.

Rok Šimenc, direktor BSC Kranj

Izobraževanje na temo Obvladovanje stresa je bilo med našimi zaposlenimi sprejeto z navdušenjem. Dr. Podjeda priporočamo kot izvajalca tovrstnih programov.

Romana Trpin, direktorica, VDC Novo Mesto

Dr. Klemen Podjed nas je s svojo  pozitivno naravnanostjo in širokim znanjem prepričal, da zmoremo obvladovati vsakodnevne obremenitve in negativne situacije.  Seveda, bomo lažje kos vsem stresnim situacijam in obremenitvami tudi s pomočjo znanj in tehnik, ki smo jih pridobili na izobraževanju.

Suzana Delavec, pom. ravnateljice za vrtec, OŠ Orehek Kranj

Dr. Klemen Podjed je novembru 2015 v sklopu projekta ANIMA SANA izvedel delavnico Obvladovanje stresa na delovnem mestu.  Delavnica je bila zanimiva, teorija se je lepo dopolnjevala s prakso, vzdušje na delavnici pa je bilo kljub temu, da je bila tema stres, prijetno in sproščeno. Udeleženci delavnice so bili najbolj zadovoljni s praktičnim prikazom posameznih tehnik in njihovo uporabno vrednostjo.

Urška Železnikar, Razvojna agencija zgornje Gorenjske, vodja projekta ANIMA SANA

Svetovalna in druga podpora dr. Podjeda iz Inštituta za produktivnost se je izkazala kot zelo koristna, saj smo dosegli zastavljene cilje in usposobili motivirano skupino za zdravje, ki uspešno deluje v smeri zdravih zaposlenih in zmanjševanja stroškov absentizma. Z rezultati aktivnosti dr. Klemena Podjed smo bili zelo zadovoljni in ga lahko priporočimo tudi drugim organizacijam.

Karlinca Dolar, vodja splošno kadrovskega oddelka Količevo Karton

Dr. Klemen Podjed je v okviru projekta izvajal aktivnosti aktivnosti za podporo delu skupine za zdravje, svetoval je pri pripravi načrta promocije zdravja in strokovnih gradiv ter opravljal nekatere aktivnosti komuniciranja in vodenja projekta. Ocenjujemo ga kot zelo strokovno in odgovorno osebo. Predvsem je njegova prednost ta, da je vedno na razpolago in zna ponuditi pomoč, ki jo projekt potrebuje.

Maja Bonaca, strokovna sodelavka za kadre in nagrajevanje, Hoteli Bernardin

Njegova izobraževanja toplo priporočamo tudi organizacijam in zaposlenim iz sorodnih dejavnosti, ki se dnevno soočajo s stresom.

Jožica Pantar, ravnateljica Vrtca Šentvid

Izvajalec razpolaga z obsežnim strokovnim in praktičnim znanjem iz področja promocije zdravja pri delu, zato smo dobili dobre odgovore na naša vprašanja.

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS

Dr. Podjed nas je … navdušil s svojo razgledanostjo in dobrim poznavanjem področja. …Kreativen pristop dr. Podjeda je temeljil na praktičnem delu in aktivnem vključevanju udeležencev. Sodelujoči smo se veliko naučili, hkrati pa nas je dr. Podjed spodbudil, da naučeno pričnemo kar takoj prenašati v prakso.

mag. Mateja Čuk Anžlovar, vodja službe za pravne in kadrovske zadeve, BORZEN Organizator trga d.o.o.

Skozi praktično delo in aktivno vključevanje udeležencev je prikazal načine za soočanje z vsakodnevnim stresom na delovnem mestu. Udeleženci so zelo dobro sprejeli predstavljene tehnike in znanja, ki nam lahko pomagajo pri obvladovanju stresa na delovnem mestu in doma.

Delavnice na temo obvladovanja stresa, ki jih izvaja dr. Podjed, z veseljem priporočamo vsem, ki so zaposleni v šolstvu in drugih organizacijah.

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. Osnovne šole Celje

… izvedel izobraževanje na temo organizacije časa in osebne produktivnosti brez stresa. Dr. Klemen Podjed je vsebine predstavil strokovno, zanimivo in uspel spodbuditi prisotne k aktivnemu delavniškemu sodelovanju. Zato lahko njegova tovrstna izobraževanja toplo priporočamo.

Dr. Lidija Honzak, direktorica, Ljubljanski univerzitetni inkubator

Zahvaljujem se vam za pomemben doprinos znanja, ki ste ga posredovali. Vaše predavanje je bilo vsebinsko zanimivo, predvsem pa je bilo zanimivo vaše podajanje le tega. Želimo si še tovrstnih predavanj.

Flory Banovac, generalna sekretarka SZDNS

…gradivo je bilo pripravljeno kvalitetno in je akcijsko naravnano, v kombinaciji z nazorno in celovito predstavitvijo problematike proaktivnega pristop sveta delavcev na področju upravljanja s stresom v podjetjih pa so predstavniki svetov delavcev dobili dragocena znanja in orodja za promocijo duševnega zdravja v podjetjih.

Mag. Rajko Bakovnik, direktor CPM

Odzivi udeležencev na delavnicah

Udeležil sem se dveh Klemenovih delavnic, in sicer time management in stres management. Odlično pripravljeno, ogromno uporabnih stvari in sproščeno počutje – mislim da bi se moral vsak udeležit teh delavnic ker ravno to je ključ do normalnega življenja v tem zelo prehitrem tempu življenja.

Matej Kenda, MATO, Matej Kenda, s.p.

  • izredno dinamičen, poln znanja in izkušenj,odlično usklajuje aktivnost cele skupine
  • super predavatelj – dobro in zanimivo oblikovano podajanje vsebine
  • hvala za prijetno izkušnjo, končno sem po izobraževanju spočita
  • všeč mi je konkretiziranje, ne le naštevanje informacij, in izbrane tehnike sproščanja
  • dobro vključevanje in sodelovanej predavatelja z udeleženci
  • z eno besedo odlično
  • odlične vsebine, uporabne vsakodnevno
  • takšne vsebine bi morali obravnavati vsaj dvakrat letno….

Coaching priporočila

Dr. Podjed, coach. Osebna coaching izkušnja mi pravi, da je v odnosu najprej Klemen. Oseba, z osebno izkušnjo kriznega managementa, z obilico stresa in burnout-om. Zato Klemen ne teoretizira. Ve, ker je bil tam. Ravno to dejstvo je tisto, ki pri Klemenu, poleg strokovnosti, naredi razliko. DA, dr. Klemen Podjed JE coach, ki tudi vam lahko pomaga – narediti razliko.

Saša Božič, Coach & Branding svetovalka, Mlade Breze

Se odločate v svojem življenju za spremembo? Morate sprejeti pomembno odločitev in niste čisto prepričani sami vase? Odgovor na vaša vprašanja je Klemen – coach s srcem in veliko mero občutka za soljudi.

Suzana Delavec, pom. ravnateljice za vrtec OŠ Orehek Kranj

Uspešen, dober, odličen? Premalo. Ko govorim o Klemnu, tako osebnosti kot coachu, so te besede zares premalo. Klemen je človek, ki je našel svoje poslanstvo in ga tudi v popolnosti izpolnjuje. Ima izreden občutek za delo z ljudmi. Klemen oddaja mirnost, potrpežljivost, zaupanje, ima ogromno znanja in izkušenj, zato njegove stranke dosegajo tako osupljive rezultate. Če želite zase najboljše, pokličite Klemna. Coachingi s Klemnom so neprecenljivi.

Robert Ašenberger, direktor, Hiša znanja