Zaupali so nam

Podjetja

Pošta Slovenije, Henkel, Telemach, Nova Kreditna Banka Maribor, HSE – Holding slovenske elektrarne, Iskraemeco, Jelovica, Polycom, IMPOL, Hoteli Bernardin, Intereuropa, Ecolab, Ewopharma, BORZEN, organizator trga električne energije, EGL (Švica), RTV Slovenija, Založba Dashofer, RAO Nordic (Finska), Slovenska kadrovska zveza, Tehnološki park Ljubljana, Slovenska turistična organizacija, ELES GEN/Elektro Slovenija, Gorenje, Novem Car Interior Design, Adient, Aqualfil, TIWAG (Avstrija),  Albaugh, EGL (Švica), Lekarne Maribor, Papirnica Vevče, Tomos, Elektro Maribor, Papirnica Količevo (Količevo Karton), Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, APT Austria (Avstrija), Agencija RS za energijo, Ržišnik in Perc, ETI Elektroelement Izlake, Zavod za varstvo pri delu, GEN ENERGIJA, Založba Forum Media, Emil Frei GmbH&Co KG (Nemčija), Inštitut za računovodstvo, Elektro Gorenjska, Inštitut za celulozo in papir, Eisenmann (Nemčija), Domel, Fundacija Vincenca Drakslerja, Elektro Ljubljana, Center za participativni menedžment, Gozdno gospodarstvo Postojna, BB izobraževanje in usposabljanje, Študijski center za industrijsko demokracijo, Lipovica (Hrvaška)Štempihar, Gnezdo, Arcont, Murales, Alples, MK Koželj, Mizarstvo Antolin, Zvezda, Estet Interieri, Papirol, Zarja Kovis, AKI IZLAKE, MPI Kranj, Homan Trans, IBI, Arete, Alpos, Glin, Bohor, MELTAL IS, Petrans, Mlin, Metrum, Avtoprevozništvo Stele Matjaž, Netvizija, Meltal Rado Snežič, ENTRADE (Švica).

Ministrstva, inštituti, agencije in zavodi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za gospodarstvo, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ZRC SAZU, Ministrstvo za zdravje, ŠGZ Štajerska gospodarska zbornica, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport,  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (SRIPS), Ljubljanski univerzitetni inkubator, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka,  RAGOR Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, BSC Regionalna razvojna agencije Gorenjske.

Šolstvo

Center Gustava Šiliha Maribor, III. Osnovna šola Celje, Vrtec Šentvid Ljubljana, Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Murska sobota, Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Srednja tehniška šola Koper, Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Osnovna šola Orehek Kranj, Osnovna šola Preddvor, Srednja tehniška šola Koper, Mladinski dom Maribor, Osnovna šola Fram, Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Kolezija, Vrtec Viški gaj, Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, Osnovna šola Dobrova, Osnovna šola Brinje Grosuplje, Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Vrtec Vodmat, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,  Dijaški in študentski dom, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, Osnovna šola Gorišnica, Osnovna šola Sostro, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Zdravstvo, domovi za starejše ipd

Dom starejših občanov Grosuplje, Dom upokojencev Sežana, Splošna bolnišnica Novo Mesto, Zdravstveni dom Logatec, Dom starejših Podbrdo, ZTM Zavod za transfuzijsko medicino, CCO Center za celostno oskrbo, Varstveno delovni center Novo Mesto.

Sindikati

SZDNS, Policijski sindikat Slovenije, KSJS Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, KS90 Slovenije, Sindikat KNG Slovenije, Sindikat socialnega zavarovanja, Sindikat zdravstva in socialnega varstva,

Klemen Podjed je mentor in strokovnjak v Evidenci Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Kot strokovnjak je gostoval tudi na Televiziji Slovenija, POP TV, Radio Slovenija.