Nekaj ocen delavnic

komunikacija na delovnem mestu in medosebni odnosi
Delavnica vodenje in sodelovanje
Trening za vodje projektov
Delavnica: Obvladovanje stresa na delovnem mestu
Delavnica organizacija časa

Priporočila

Delavnica “Umetna inteligenca” organizirana za predavatelje B&B je bila izjemno informativna in koristna za udeležence. Poseben poudarek je bil na kombiniranju več AI orodij hkrati in praktičnih trikih za vsakdanjo uporabo umetne inteligence.

Udeleženci delavnice so pridobili številne koristi, med katerimi izstopajo razumevanje delovanja AI, usvojene veščine prompt inženiringa, oblikovanje prepričljivih tekstov ter ustvarjanje slikovnih gradiv z uporabo umetne inteligence.

Urška Dimnik, mag. manag.ravnateljica B&B, višje strokovne šole in visoke šole za trajnostni razvoj

Dr. Klemen Podjed je vrhunski predavatelj in odličen mentor, ki je uspel delavnico prilagoditi tako za mladino kot za učitelje.

Kvaliteta delavnice je bila na nivoju tako v živo kot tudi na daljavo.

Tudi s strani udeležencev smo prejeli pohvale za organizacijo tako dobrega programa.

Delavnico toplo priporočamo vsem zainteresiram, ki se še odločate med posameznimi ponudbami, ki jih na trgu res ne manjka.

Andreja FirZavod Metlika

Z delavnico smo bili zelo zadovoljni. Vsa snov je bila prestavljena na zelo dostopen način. Dr. Klemen Podjed je predstavil osnovne in tudi bolj napredne načine uporabe umetne inteligence

Blaž BizjakBrinox d.o.o.

Z delavnico smo bili na ministrstvu zelo zadovoljni, kjer smo v kratkem času prejeli bistvene informacije glede umetne inteligence. Izvajalca, dr. Podjeda, z veseljem priporočamo.

Saša Kozlevčar, mag. javne upraveMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šprot

“Delavnica je izčrpna, mentor zelo razumljiv in strokoven.”

“Zelo zanimiva in uporabna delavnica. Sem že in še bom priporočila kolegicam in kolegom učiteljem.”

“Glede na to, da sem popolni začetnik pri spoznavanju AI, mi je bila delavnica zelo dobro izvedena. Nisem imela težav pri spremljanju.”

udeleženci delavnic o umetni inteligenci

Najlepša hvala za današnji seminar. Bil je res odlično pripravljen in zelo koristen. Zelo lepo ste vpletli tudi nekaj novih vsebin glede na naše specifike. Sem videl, da je bilo zadovoljstvo mojih sodelavcev iskreno. Meni je bilo zlasti všeč, da ste opozorili tudi na pomen duhovne dimenzije.

Dr. Kozma Ahačičpredstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

I am glad, that we could attend such a rewarding training. I have been to similar trainings, courses and worskhops, but by far this one was one of the bests, because it gave place for practice, and we could focus on actual issues which we bring to the table, rather then having to play out theoretical and general situations. I was quite surprised how much it was also a self-learning journey, to realize some of my patterns, which I can now start intentionally working on. If we go into the tiniest details, I feel, it would have been nice to develop a »motivational hand-guide« which we could use in a more specific way, how to organize the carrots, making a priority list, what is our strongest carrot, etc. However, I do understand the time limitations we had, and I understand the trainer’s choice in focusing more on the sticks. He realized it quite skillfully, that we did not see the sticks we have, and we did not use them intentionally in contrast to our carrots. I hope, if during the future this group of people will have similar trainings, they would be as amazing as we had now. Thank you, Klemen!

udeleženec 3 dnevno mednarodno izobraževanje BIOEAST SUP LEADERSHIP TRAINING

Imeli smo srečo, da smo med vsemi mentorji za operacijo Mentorske sheme za socialna podjetja, ki je potekala pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, izbrali dr.Klemna Podjeda. Srečo pravim zato, ker ne samo da je s svojim izredno širokimi poslovnimi znanji s katerimi je bistveno pripomogel k dvigu boljšega poslovanja Centra Celostne Oskrbe, ampak ker nas je, s svojo pripravljenostjo pomagati, podprl v vseh pogledih. Bodril, kadar smo to potrebovali, nas opogumljal, nas pohvalil in vedno »priletel« kadar smo ga poklicali. S svojo pozitivnostjo in podporo nam je pokazal, kako pomembno vlogo ima mentor v različnih procesih dela. Iskreno ga toplo priporočamo vsakomur, ki želi svoje poslovanje dvigniti na višji nivo.

Edisa Halimovićdirektorica Centra celostne oskrbe

Dr. Klemen-a Podjeda z veseljem priporočimo vsem podjetjem, ki vlagajo v promocijo zdravja pri delu. Klemen je čudovita oseba, ki resnično živi svoje poslanstvo – obvladati stres in povrniti radost v življenje ter pri tem pomagati tudi drugim.

Petra Furlan-Dodičdir. Sektor za kadrovske in splošne zadeve, Intereuropa d.d.

Delavnica na temo obvladovanje stresa nas vodi do razmišljanja o nas samih na strokoven in hkrati razumen način, ne glede na predhodna znanja. Odličen  predavatelj z odličnim odnosom do udeležencev. Kaj lahko naredimo zase, ko smo v stresu, ponuja konkretne rešitve, odlično povezuje teorijo in prakso. Zelo dobro sprejeto med sodelavci/slušatelji. Toplo priporočam vsem, ki se soočate z vsakodnevnim stresom.

Simona Stanternačelnica UE Žalec

Razmišljal sem, kaj lahko ob zaključku prijetnega izobraževanja in druženja pove nekdo, ki dela v izobraževalni instituciji, tako kot tudi vsi iz skupine skupaj s predavateljem? Kar dolgo sem razmišljal, da bi izbral prave besede, na koncu pa sem se najbolj videl v misli Howarda G. Hendricka, ki je zapisal: “Poučevanje, ki zapusti vtis, ni poučevanje iz glave v glavo, ampak iz srca v srce.”

Simon Konečnikdirektor Šolskega centra Velenje

Delavnica Upravljanje stresa, dr. Klemena Podjeda je odlična kombinacija strokovnega predavanja in realizacija vaj, ki udeležence pripeljejo do konkretnih rezultatov in neke vrste vodiča v spopadanju s stresom. Veseli predvsem to, da se delavnica ne ustavi  pri teoretičnih podlagah in analizah temveč udeležence pripelje do rešitev.

Rok Šimencdirektor BSC Kranj

Dr. Klemen Podjed nas je s svojo  pozitivno naravnanostjo in širokim znanjem prepričal, da zmoremo obvladovati vsakodnevne obremenitve in negativne situacije.  Seveda, bomo lažje kos vsem stresnim situacijam in obremenitvami tudi s pomočjo znanj in tehnik, ki smo jih pridobili na izobraževanju.

Suzana Delavecpom. ravnateljice za vrtec, OŠ Orehek Kranj

Vrhunsko vodenje seminarja oziroma delavnice. Podajanje konkretnih in v praksi uporabnih informacij, napotkov.

Matjaž KastelecGrča d.o.o. (za izobraževanje preko Založbe Forum Media)

Izobraževanje na temo Obvladovanje stresa je bilo med našimi zaposlenimi sprejeto z navdušenjem. Dr. Podjeda priporočamo kot izvajalca tovrstnih programov.

Romana Trpindirektorica, VDC Novo Mesto

Dr. Klemen Podjed je novembru 2015 v sklopu projekta ANIMA SANA izvedel delavnico Obvladovanje stresa na delovnem mestu.  Delavnica je bila zanimiva, teorija se je lepo dopolnjevala s prakso, vzdušje na delavnici pa je bilo kljub temu, da je bila tema stres, prijetno in sproščeno. Udeleženci delavnice so bili najbolj zadovoljni s praktičnim prikazom posameznih tehnik in njihovo uporabno vrednostjo.

Urška ŽeleznikarRazvojna agencija zgornje Gorenjske, vodja projekta ANIMA SANA

Program je bil v vseh pogledih odličen in nad pričakovanji. Ker bomo pričeli s pripravo novega načrta promocije zdravja na delovnem mestu, sem se zelo dobro seznanila s področjem promocije zdravja. Tako usvojeno znanje, kot prejeta gradiva, bodo odlična podlaga za pričetek dela.

Sabina Zupanvišja svetovalka, Ministrstvo za okolje in prostor (za izobraževanje preko Založbe Forum Media)

Svetovalna in druga podpora dr. Podjeda iz Inštituta za produktivnost se je izkazala kot zelo koristna, saj smo dosegli zastavljene cilje in usposobili motivirano skupino za zdravje, ki uspešno deluje v smeri zdravih zaposlenih in zmanjševanja stroškov absentizma. Z rezultati aktivnosti dr. Klemena Podjed smo bili zelo zadovoljni in ga lahko priporočimo tudi drugim organizacijam.

Karlinca Dolarvodja splošno kadrovskega oddelka Količevo Karton

Dr. Klemen Podjed je v okviru projekta izvajal aktivnosti aktivnosti za podporo delu skupine za zdravje, svetoval je pri pripravi načrta promocije zdravja in strokovnih gradiv ter opravljal nekatere aktivnosti komuniciranja in vodenja projekta. Ocenjujemo ga kot zelo strokovno in odgovorno osebo. Predvsem je njegova prednost ta, da je vedno na razpolago in zna ponuditi pomoč, ki jo projekt potrebuje.

Maja Bonacastrokovna sodelavka za kadre in nagrajevanje, Hoteli Bernardin

Njegova izobraževanja toplo priporočamo tudi organizacijam in zaposlenim iz sorodnih dejavnosti, ki se dnevno soočajo s stresom.

Jožica Pantarravnateljica Vrtca Šentvid

Izvajalec razpolaga z obsežnim strokovnim in praktičnim znanjem iz področja promocije zdravja pri delu, zato smo dobili dobre odgovore na naša vprašanja.

Dragica Kekecgeneralna sekretarka SZSVS

Skozi praktično delo in aktivno vključevanje udeležencev je prikazal načine za soočanje z vsakodnevnim stresom na delovnem mestu. Udeleženci so zelo dobro sprejeli predstavljene tehnike in znanja, ki nam lahko pomagajo pri obvladovanju stresa na delovnem mestu in doma. Delavnice na temo obvladovanja stresa, ki jih izvaja dr. Podjed, z veseljem priporočamo vsem, ki so zaposleni v šolstvu in drugih organizacijah.

Aleksander Verhovšekravnatelj III. Osnovne šole Celje

Dr. Podjed nas je … navdušil s svojo razgledanostjo in dobrim poznavanjem področja. … Kreativen pristop dr. Podjeda je temeljil na praktičnem delu in aktivnem vključevanju udeležencev. Sodelujoči smo se veliko naučili, hkrati pa nas je dr. Podjed spodbudil, da naučeno pričnemo kar takoj prenašati v prakso.

mag. Mateja Čuk Anžlovarvodja službe za pravne in kadrovske zadeve, BORZEN Organizator trga d.o.o.

… izvedel izobraževanje na temo organizacije časa in osebne produktivnosti brez stresa. Dr. Klemen Podjed je vsebine predstavil strokovno, zanimivo in uspel spodbuditi prisotne k aktivnemu delavniškemu sodelovanju. Zato lahko njegova tovrstna izobraževanja toplo priporočamo.

Dr. Lidija Honzakdirektorica, Ljubljanski univerzitetni inkubator

Zahvaljujem se vam za pomemben doprinos znanja, ki ste ga posredovali. Vaše predavanje je bilo vsebinsko zanimivo, predvsem pa je bilo zanimivo vaše podajanje le tega. Želimo si še tovrstnih predavanj.

Flory Banovacgeneralna sekretarka SZDNS

… gradivo je bilo pripravljeno kvalitetno in je akcijsko naravnano, v kombinaciji z nazorno in celovito predstavitvijo problematike proaktivnega pristop sveta delavcev na področju upravljanja s stresom v podjetjih pa so predstavniki svetov delavcev dobili dragocena znanja in orodja za promocijo duševnega zdravja v podjetjih.

Mag. Rajko Bakovnikdirektor CPM

Udeležil sem se dveh Klemenovih delavnic, in sicer time management in stres management. Odlično pripravljeno, ogromno uporabnih stvari in sproščeno počutje – mislim da bi se moral vsak udeležit teh delavnic ker ravno to je ključ do normalnega življenja v tem zelo prehitrem tempu življenja.

Matej KendaMATO, Matej Kenda, s.p.
 • Izvajalec se je dobro pripravil že s predhodno pripravo s predstojnico. Pazil je, da smo sodelovali vsi, ki je odprt tudi za mnenja, ki niso podpirala njegovih prijemov in jih pospremil s primernim odgovorom. Mislim, da je bilo podanih nekaj “receptov” za izboljšanje načrtovanja in vodenja, ki so uresničljivi takoj.
 • Z delavnico oz. izobraževanjem glede vodenja in sodelovanja v projektih sem bil zelo zadovoljen, v prvi vrsti zaradi zelo kompetentnega izvajalca izobraževanja. Nekatere vsebine sem poznal že prej, vendar nisem vedel, da gre za posebne vrste tehnike.
 • Z veseljem bi se udeležila še kakšne podobne delavnice.
 • Izvajalca je bilo tudi prijetno poslušati. In dobrodošlo je, da ima smisel za humor. Vsekakor pohvale!
 • Res dragocena delavnica, čas je hitro minil, veliko dinamike in še zanimivo je na ta način spoznati sodelavko in sodelavce.
 • Izredno dinamičen, poln znanja in izkušenj, odlično usklajuje aktivnost cele skupine.
 • Super predavatelj – dobro in zanimivo oblikovano podajanje vsebine.
 • Hvala za prijetno izkušnjo, končno sem po izobraževanju spočita.
 • Všeč mi je konkretiziranje, ne le naštevanje informacij, in izbrane tehnike sproščanja.
 • Dobro vključevanje in sodelovanje predavatelja z udeleženci.
 • Z eno besedo odlično.
 • Odlične vsebine, uporabne vsakodnevno.
 • Takšne vsebine bi morali obravnavati vsaj dvakrat letno ….

Coaching priporočila

Dr. Podjed, coach. Osebna coaching izkušnja mi pravi, da je v odnosu najprej Klemen. Oseba, z osebno izkušnjo kriznega managementa, z obilico stresa in burnout-om. Zato Klemen ne teoretizira. Ve, ker je bil tam. Ravno to dejstvo je tisto, ki pri Klemenu, poleg strokovnosti, naredi razliko. DA, dr. Klemen Podjed JE coach, ki tudi vam lahko pomaga – narediti razliko.

Saša BožičCoach & Branding svetovalka, Mlade Breze

Se odločate v svojem življenju za spremembo? Morate sprejeti pomembno odločitev in niste čisto prepričani sami vase? Odgovor na vaša vprašanja je Klemen – coach s srcem in veliko mero občutka za soljudi.

Suzana Delavecpom. ravnateljice za vrtec OŠ Orehek Kranj

Uspešen, dober, odličen? Premalo. Ko govorim o Klemnu, tako osebnosti kot coachu, so te besede zares premalo. Klemen je človek, ki je našel svoje poslanstvo in ga tudi v popolnosti izpolnjuje. Ima izreden občutek za delo z ljudmi. Klemen oddaja mirnost, potrpežljivost, zaupanje, ima ogromno znanja in izkušenj, zato njegove stranke dosegajo tako osupljive rezultate. Če želite zase najboljše, pokličite Klemna. Coachingi s Klemnom so neprecenljivi.

Robert Ašenbergerdirektor, Hiša znanja

Coaching je bil zame investicija na dolgi rok. Nek nov izziv, nek karierni premik. Klemen mi je odpiral razmišljanje, misli, mi nudil podporo, odklepal moje potenciale, da sem bolj fokusirana pri delu in lažje postavljam prioritete. S coaching vprašanji nisem dobila odgovorov, ampak zavedanje o možnostih in izbirah, ki jih imam. Pridobila sem nove tehnike, začela spreminjat vedenje, to zame pomeni osebno in profesionalno rast. S svojim krmarjenjem me je podpiral je pri izboljšanju veščin vodenja, poslovne in osebne učinkovitosti ter medgeneracijskem sodelovanju in oblikovanju mentorskega programa. Za rezultate bo potreben čas. Sreča je srečati prave ljudi. Klemen, hvala!

Katarina HribarTerme Snovik