Inštitut za produktivnost

Poslanstvo

Poslanstvo Inštituta za produktivnost d.o.o. je “zdravo in uspešno delo”.

Glavne dejavnosti

 1. Podjetniško svetovanje za uspešno tranzicijo v zelo drugačne čase.
 2. Delavnice, treningi in usposabljanja zaposlenih za uspešno in zdravo delo
 3. Mentorstvo in coaching za uspešno in zdravo delo.

V več kot 20 letih poslovanja smo pridobili številne, domače in tuje reference uglednih naročnikov.

Naše vrednote

 • Strokovnost in učinkovitost rešitev.
 • Konstruktivnost in pozitivna naravnanost.
 • Poštenost in etika (“delajmo, kot bi želeli, da drugi delajo z nami“)

Etika in morala

Nimamo zapisanih etičnih in moralnih kodeksov, pač pa to živimo. Četudi to večkrat veliko stane. Zavezujemo se za:

 • Visoka strokovnost in pravočasnost naših storitev
 • Poslovanje brez elementov korupcije
 • Varovanje zaupnosti podatkov strank
 • Upoštevanje etičnega kodeksa Mednarodne coaching federacije (ICF)
 • Plačevanje računov v roku
 • Družbeno odgovorno poslovanje
 • Zavračanje poslov, ki so neetični do zaposlenih, kupcev ali dobaviteljev.