Inštitut za produktivnost

Poslanstvo

Poslanstvo Inštituta za produktivnost d.o.o. je “zdravo in uspešno delo”.

Glavne dejavnosti

 1. Promocija zdravja pri delu (svetovanje, usposabljanje, analize)
 2. Delavnice, treningi in usposabljanja na področjih:
  1. promocije zdravja na delovnem mestu,
  2. upravljanje s stresom ter izgorelostjo na delovnem mestu,
  3. razvoja potencialov zaposlenih za uspešno delo in sodelovanje (učinkovitost, ustvarjalnost, podjetnost, produktivnost, organiziranost, itd).
 3. Coaching in podpora zaposlenim in timom za uspešno in zdravo delo.

V več kot 20 letih poslovanja smo pridobili številne, domače in tuje reference uglednih naročnikov.

Naše vrednote

 • Poštenost in etika
 • Strokovnost in učinkovitost rešitev
 • Zdravje in dobro počutje
 • Uspešnost in učinkovitost pri opravljanju dela
 • Konstruktivno sodelovanje in pozitivna naravnanost.

Etika in morala

Nimamo zapisanih etičnih in moralnih kodeksov, pač pa to živimo. Četudi to večkrat veliko stane. Zavezujemo se za:

 • Visoka strokovnost in pravočasnost naših storitev
 • Poslovanje brez elementov korupcije
 • Varovanje zaupnosti podatkov strank
 • Upoštevanje etičnega kodeksa Mednarodne coaching federacije (ICF)
 • Plačevanje računov v roku
 • Družbeno odgovorno poslovanje
 • Zavračanje poslov, ki so neetični do zaposlenih, kupcev ali dobaviteljev.