Inštitut za produktivnost

Poslanstvo

Poslanstvo Inštituta za produktivnost d.o.o. je podpora zaposlenim in vodstvu za bolj “uspešno in zdravo delo”.

Glavne dejavnosti

 1. Podjetniško svetovanje, management consulting
 2. Delavnice, treningi in usposabljanja zaposlenih za uspešno in zdravo delo
 3. Mentorstvo in coaching za uspešno in zdravo delo.

Naše vrednote

 • Strokovnost in učinkovitost rešitev.
 • Konstruktivnost in pozitivna naravnanost.
 • Poštenost in etika (“delajmo, kot bi želeli, da drugi delajo z nami“)

Etika in morala

Nimamo zapisanih etičnih in moralnih kodeksov, pač pa to živimo. Četudi to večkrat veliko stane. Zavezujemo se za:

 • Visoka strokovnost in pravočasnost naših storitev
 • Poslovanje brez elementov korupcije
 • Varovanje zaupnosti podatkov strank
 • Upoštevanje etičnega kodeksa Mednarodne coaching federacije (ICF)
 • Plačevanje računov v roku
 • Družbeno odgovorno poslovanje
 • Zavračanje poslov, ki so neetični do zaposlenih, kupcev ali dobaviteljev.