Usposabljanja ASI

Usposabljanja ASI 2021 – starejši zaposleni potrebujejo drugačno izobraževanje, zaradi načinov sprejemanja in odnosa do novega znanja. Potrebujejo tudi cenjenje in nadgradnjo svojih kvalitetnih veščin in pristopov. Ter zlasti močne in hitro osvojljive tehnike in orodja, ki jim lahko konkretno pomagajo pri delu.

Okvirne vsebine za usposabljanja ASI

Pripravili smo več specializiranih delavnic oz. storitev za vaše starejše zaposlene:

1 TRENING KOMUNIKACIJE, DA SMO JASNI IN SO ODNOSI DOBRI

Slaba komunikacija je vir pol težav. Kako spretno komuniciramo dvosmerno in beremo govorico telesa? Kako aktivno poslušamo in dosežemo svoje, celo pri zahtevnih sogovornikih? Kako podamo konstruktivno kritiko oz. spoštljivo podamo nasprotno mnenje? Kako pišemo kratka, jasna e-sporočila ter ustvarimo dober stik s sogovornikom, ki ga vidimo prvič? Trening komunikacijskih tehnik in veščin za takojšnjo uporabo. Več na temo usposabljanja ASI.

2 DIGITALNE KOMPETENCE – TRENING SAMOZAVESTNE UPORABE

Kako najdemo in filtriramo informacije na spletu, ocenimo, koliko so vredne in kako jih obvladujemo? Kako sodelujemo in se pogovarjamo preko spleta, delimo informacije in uporabljamo Zoom ali MS Teams? Kako ustvarjamo digitalne vsebine, poskrbimo za varnost in rešujemo tehnične težave z računalniki, programi? Praktični trening za ustvarjalno in samozavestno uporabo digitalnih tehnologij pri delu in doma. Več na temo usposabljanja ASI.

3 MOJSTRI ORGANIZACIJE ČASA – NAREDIMO VEČ PAMETNEJE

Imate občutek, da delate trdo, vam zmanjkuje časa, ste v stresu, rezultati pa niso, kot bi si želeli? Na delavnici boste vzpostavili boljši sistem organizacije časa¸ postavljali cilje po S.M.A.R.T. metodi ter oblikovali dnevni koledar po TimeBox, metodi najuspešnejših. Pridobili boste sodobne tehnike obvladovanja prioritet ter spoznali, kako pregnati kradljivce časa ter ustvariti eno uro več časa na dan. Več na temo usposabljanja ASI.

4 IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA MODELA ZA IZHOD IZ KRIZE OZ. IZKORIŠČANJE PRILOŽNOSTI

Praktična delavnica rešitev za nove stranke, trge, izdelke, vire prihodkov, partnerje. Kako izboljšamo poslovni model (Business Model Canvas) za večji uspeh? Katere so naše ključne priložnosti in kako najhitreje, z najmanj stroški (Lean) do realizacije in preskusa poslovne ideje na trgu? Kako spodbujamo v stranke usmerjen razvoj, minimiziramo nevarnosti ter se učimo od najuspešnejših? Več na temo usposabljanja ASI.

5 VODENJE V ČASU KRIZE IN VELIKIH PRILOŽNOSTI

Kaj je sedem elementov jasnega delegiranja in kako postavljamo SMART cilje? Kako učinkovito vodimo sestanke in spodbudimo sodelavce, da dajo najboljše od sebe? Kako spretno uporabljamo različne stile vodenja v različnih situacijah in vodimo tudi zahtevne podrejene? Kakšen je moj stil vodenja in kako ga lahko še izboljšam? Ker razmere kličejo po novih voditeljih, ne po managerjih starega kova. Več na temo usposabljanja ASI.

6 TEHNIKE SPROŠČANJE STRESA IN MEDITACIJA

Stres zastruplja. Kako se hitro sprostimo z uporabo dihalne tehnike? Kako do globoke sprostitve s progresivno mišično relaksacijo? Kako z mentalnimi tehnikami in preokvirjanjem negativnih misli v konstruktivne do umirjenega uma, ki ga razburi le malokaj (metoda Klinike Mayo)? Z vadbo antistresnih tehnik in meditacijo udeleženci dobijo izkušnjo globoke sprostitve, ki zaznamuje. Več na temo usposabljanja ASI.

7. DRUGA USPOSABLJANJA ASI

Več.. 

Prednosti usposabljanja ASI

Veliko praktičnih interaktivnih procesov, ki gradijo na preteklih znanjih udeležencev. Izkušen izvajalec delavnic. Nekatere intrigantne vsebine, ki aktivirajo motivacijo za prevzem novega. Z veliko spoštljivega, sodelovalnega pristopa.

Velika fleksibilnost izbire procesov na sami delavnici, glede na tip skupine.

Za več informacij kontaktirajte: Klemen Podjed