Strategija ASI: izdelava strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi

Strategija ASI upravljanja starejših zaposlenih je predpogoj za izvajanje usposabljanj, kot to opredeljuje razpis ASI: Celovita podpora za aktivno staranje delovne sile. Strategija upravljanja starejših zaposlenih oziroma strategija ASI naj optimalno izhaja iz specifike zahtev vašega podjetja, ter potreb vaših starejših zaposlenih. Jedrnato, smiselno in uporabno.

Strategija ASI glede upravljanja s starejšimi zaposlenimi se izdela  skladno z Napotki za izdelavo strategije upravljanja starejših JP ASI ter Katalogom upravljanja starejših zaposlenih, ki jih je na spletni strani objavil Javni sklad. Svetujemo vam tudi pri pripravi strategije ASI, načrtov osebnega in poklicnega razvoja ter načrta izobraževanj tako, da bodo usposabljanja kar se da smiselna in da se boste izognili tveganju, da vam Javni sklad določenih stroškov izobraževanj ne povrne. Strategija opredeljuje potrebna usposabljanja starejših in druge ukrepe.

ASI strategija upravljanja s starejšimi zaposlenimi (naše prednosti)

Zaradi izkušenj pri izdelavi svetovalnih projektov in strategij ter dobrega poznavanja kadrovske problematike dobite strategijo ASI, ki upošteva poslovne interese podjetja, kot tudi vaše starejše sodelavce:

  • Izvedene ASI strategije v okviru ASI razpisa
  • Preko 30 obsežnejših in številnih drugih management consulting študij (preko 4.000 strani dokumentacije), za ugledne naročnike
  • Izvajanje usposabljanj za razvoj kadrov (več sto usposabljanj, predavanj, delavnic), za tisoče udeležencev.

Strategijo upravljanja starejših zaposlenih pripravlja Dr. Klemen Podjed, letnik 1968, management consultant, trener ter coach International Coach Federation. Ima 25 let delovnih izkušenj, tako v velikih sistemih, kot manjših organizacijah, tudi na vodilnih mestih in v mednarodnem okolju. Je dr. oec. (EF, UL) in mag. posl. in org. (EF, UL), univ. dipl. org. (FOV, UM), učitelj International Art of Living Foundation, VŠ predavatelj podjetništva ter raziskovalec, avtor preko 30 obsežnejših management consulting študij, številnih načrtov promocije zdravja, člankov, priročnikov, video seminarjev, blogov in drugih publikacij.

Izdelava ASI strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi

poteka po naslednjem postopku:

  • analiza obstoječega stanja in identifikacija potreb podjetja na področju aktivnega staranja zaposlenih,
  • identifikacija dejavnikov, ki pri podjetju onemogočajo oziroma zavirajo uveljavljanje do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov,
  • načrt programov/ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,
  • akcijski načrt za uvedbo do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov.

Cena izdelave strategije za upravljanje s starejšimi zaposlenimi znaša standardni strošek na enoto A iz razpisa ASI, to je 500,00 EUR na svetovalni dan in se obračuna največ do zneska, ki ga glede na velikost podjetja sofinancira ASI.