Podpora konzorcija VITAL&Co podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Zakaj ne bi pridobili sredstev razpisa ASI, kjer je na voljo 10 milijonov evrov za celovito podporo podjetjem za aktivno staranje delovne silePovrnjeno dobite 100 % stroškov, oziroma od 27.600 evrov (malo podjetje) do 76.400 evrov (veliko podjetje), oz. do 1.800 evrov na zaposlenega za raznovrstna usposabljanja, ter 1.500 do 3.000 evrov za izdelavo strategije upravljanja starejših.

Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let.

Z veseljem vam pomagamo pridobiti sredstva na tem razpisu. Oblikovali smo VITAL&Co  – konzorcij kakovostnih izvajalcev storitev razpisa ASI in v primeru, da del pridobljenih sredstev (25 – 50 %) namenite izvajalcem VITAL&Co, vam nudimo:

  1. Brezplačno podporo pri izdelavi uspešne vloge in brezplačno svetovanje pri izdelavi načrtov osebnega in poklicnega razvoja.
  2. Kakovostna, vašim zaposlenim prilagojena usposabljanja odličnih izvajalcev, s ključnih področij razpisa ASI in kakovostno strategijo za upravljanje starejših zaposlenih.
  3. Brezplačno svetovanje pri poročanju Javnemu skladu po pridobitvi sredstev.

S preostalimi 50 do 75 % pridobljenih sredstev (odvisno od velikosti vašega podjetja)lahko prosto razpolagate. Hkrati pa imate svobodo izbiranja med temami in kakovostnimi izvajalci v okviru VITAL&Co – izberete lahko le tiste teme in izvajalce, ki vas zanimajo.

Ne zamudite roka za oddajo vloge, to je 26.8.2019! Sredstva bodo razdeljevana do porabe, po načelu »kdor prej pride, prej melje«.

VITAL&Co sestavljamo strokovnjaki iz različnih področjih, kot so skrb za duševno zdravje zaposlenih (dr. Lilijana Šprah in ekipa ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti), zdravja, prehrane in naravnih rešitev (Sanja Lončar in ekipa projekta Skupaj za zdravje človeka in narave), komunikacije, produktivnosti ter upravljanja s stresom (dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost d.o.o.), telesnega zdravja (Barbara Tavčar in ekipa PBS Športnega centra odličnosti), marketinga, prodaje in nabave (Tanja Verhovnik, VERUS – šola marketinške prakse) in drugi.

Ponudba VITAL&Co je omejena in vezana na zapolnitev razpoložljivih kapacitet. 

Če vas zanima več informacij, čimprej kontaktirajte: info@produktivnost.si oz. 040 662 003 (Klemen Podjed).