Tretji razpis v okviru Mentorske sheme za socialna podjetja

Zagotovite si mentorstvo za svoje socialno podjetje. V pripravi je tretji razpis Ministrstva za gospodarstvo in razvoj Mentorske sheme za socialna podjetja.

Kot mentor socialnim podjetjem vam pomagam pripraviti uspešno vlogo na razpis. Vpisan sem v Evidenco Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, tako mentor kot tudi strokovnjak za nekaj področij.

Oglejte si krovne reference spodaj, specifične za vaše področje pa pošljem po dogovoru.

Mentorstva v obdobju 2019 – 2020

Nekaj informacij glede socialnih podjetij oz. mentorstev v okviru razpisa Mentorske sheme za socialna podjetja.

Fundacija Vincenca Drakslerja (in dva zaposlitvena centra)

Članek LinkedIn: Zgodba o uspehu socialnega podjetja Vincenca Drakslerja

Mentor SPIRIT

Center celostne oskrbe:

Članek v LinkedIn: Je socialno podjetje v RS res lahko gazela?

Mentorstvo socialnim podjetjem

Reference na področju socialnega podjetništva

1. Mentorstva socialnim podjetjem v okviru razpisa Mentorske sheme za socialna podjetja  (MGRT: 2019-2020):

  • Center celostne oskrbe (Ljubljana, Jesenice) (okoli 20 zaposlenih); projekt »Profesionalizacija zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu.«
  • Fundacija Vincenca Drakslerja, s hčerinskima zaposlitvenima zavodoma (okoli 30 zaposlenih); projekt »POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ«

2. Vodenje (direktor) ter izvajanje številnih aktivnosti za neprofitni humanitarni Zavod za razvoj človekovih vrednot (del International Art of Living Fundation).

3. Višješolski predavatelj podjetništva, vključno z vsebinami na temo socialnega podjetništva, na Višji šoli Izobraževalnega centra B&B, Kranj), od 2007 naprej.

4. Avtorska gradiva:

5. Mentor in strokovnjak v Evidenci Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Nekaj drugih referenc

Nekaj drugih referenc:

  1. Ustanovitelj, glavni investitor in direktor startup podjetja People for Earth Ltd (2005-20010), spletnega WEB 2.0 portala za podporo ljudem pri razvijanju ekološkega sloga življenja in ohranjanju okolja (2006 – 2010, vrednost naložbe 150.000 evrov, lastna sredstva).
  2. Mentoriranje, podjetniško izobraževanje in svetovanje za mentorirance Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.
  3. Mentorske delavnice za Tehnološki park Ljubljana.
  4. Izvedba delavnic, predavanj za gospodarske zbornice, razvojne agencije oz. SPOT podjetniške točke (BSC Razvojna Agencija Gorenjske, GZS Gospodarska zbornica Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, RAGOR Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Razvojna agencija Sora, Škofja Loka).

V povezavah najdete več o meni kot mentorju oz. o referencah in priporočilih.

Druge specifične reference za socialne podjetnike vam posredujem na zahtevo.