Izkoristite nepovratna sredstva!

Nepovratna sredstvaNepovratna sredstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo napoveduje razvojne spodbude (MGRT)  – v letu 2021 bo gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev razvojnih spodbud v obliki povratnih in nepovratnih sredstev. Od tega 4,4 milijonov evrov tudi področju socialnega podjetništva, za naslednje ukrepe:

  • Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022
  • Učni izdelovalni laboratoriji
  • Socialna podjetja – krepitev podpornega okolja za socialna podjetja
  • Podpora socialnim podjetjem MSP

Več informacij najdete na strani ministrstva MGRT.

Inštitut za produktivnost sicer ni agencija za podporo pridobivanju sredstev, a pomagamo vam pri pripravi vloge za specifične projekte ter da kar najbolje izkoristite nepovratna sredstva. Zlasti na kadrovskem ter podjetniško organizacijskih področjih, npr. preko razpisov, vavčerjev podjetniškega sklada, izkoriščanja spodbud, nepovratnih sredstev za mentorske sheme socialnim podjetjem, sredstev za razvoj kadrov in ljudi, ki jih nudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

V povezavah si lahko ogledate nekaj od področij, kjer vam lahko pomagam:

  1. Vavčerji podjetniškega sklada
  2. Mentorstva in podpora socialnim podjetjem 
  3. ASI projekt – podpora za aktivno staranje delovne sile  (priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter različna usposabljanja za starejše zaposlene.
  4. Podpora podjetnikom, in druga področja

Stalno prihajajo novi razpisi, zato se splača biti pozoren in priložnosti se spreminjajo.