Načrt promocije zdravja je unikat

Dobra praksa zahteva, da načrt promocije zdravja pripravi organizacija sama, priporočeno v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom. Organizacije, zavodi in institucije se med seboj zelo razlikujejo. Zato je vsak dober načrt promocije zdravja unikat, optimalno prilagojen organizaciji in zaposlenim. Najprej se je treba spopasti s tistimi problemi zdravstvenega stanja delavcev, ki so najbolj obremenjujoči tako za delavce kot tudi za delodajalce in zdravstveno službo. Izdelava dobrega načrta, takšnega, ki bo kar najbolj koristil tako zaposlenim kot organizaciji, je za skupino za zdravje precejšen izziv. Med številnimi težavami in priložnostmi glede zdravja v organizaciji – in različnimi pogledi, kako ukrepati – je treba določiti prioritete in izdelati akcijski načrt. To ni vedno enostavno in dober načrt:

  1. vsebuje vse ključne elemente,
  2. je realističen, pregleden, z dosegljivimi cilji ter
  3. spodbuja k sodelovanju in izboljšavam.

Ključni elementi načrta promocije zdravja

Slika: Ključni elementi načrta promocije zdravja

Vsebina načrta promocije zdravja

Priporočila glede vsebine za načrt promocije zdravja

Nekaj priporočil glede vsebine načrta promocije zdravja:

  • Načrt naj vsebuje zaključke iz analize zdravja oziroma počutja ter prioritete ukrepanja.
  • Posebna pozornost naj bo namenjena osveščanju in motiviranju delavcev za sodelovanje in udeležbo, kar zahteva potrpežljivost.
  • Ukrepi naj bodo usmerjeni v prioritete ter namenjeni tako pogojem dela kot podpori zaposlenim za samopomoč, naj bodo tako preventivni kot usmerjeni v reševanje nastalih težav … skratka, naj bodo dobro uravnoteženi.
  • Bolje, da je načrt kratek, realen, merljiv in dosegljiv kot obsežen, nerealen, neizvedljiv.
  • Načrt zdravja naj bo pregleden ter akcijsko naravnan (naj jasno določa vrsto ukrepa, potrebne aktivnosti za izvedbo, odgovorne za izvedbo posameznega ukrepa, roke, načine spremljanja uspešnosti itd.).

Slika: Štirje stebri promocije zdravja

Načrt promocije zdravja naj izhaja iz skupaj dogovorjenih prioritet. Toliko težav, toliko idej glede ukrepov, pa tako malo denarja! In pogosto tudi volje za izvajanje ukrepov (npr. za telovadbo, bolj zdravo prehrano ipd.). Zato naj bodo ukrepi skrbno izbrani, koristni za delavce in tudi zaželeni med zaposlenimi.

Nič ne pomaga, če ne ukrepate. Oglejte si ponudbo Promocija zdravja na delovnem mestu, kjer razložim, kako je po mojem mnenju najbolje pristopiti.

Primer akcijske tabele ukrepov v načrtu promocije zdravja

Primer izpolnjene tabele ukrepov promocije zdravja prikazuje Tabela: Primer tabele ukrepov promocije zdravja.

V tabeli zgoraj so zaradi omejitev obsega tega priročnika navedeni zgolj nekateri konkretni ukrepi, običajno se organizacije odločijo za več kot le šest ukrepov promocije zdravja v enem letu. Več napotkov o izdelavi načrta promocije zdravja najdete v Smernicah promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Nekaj dodatnih informacij o načrtu oz. promociji zdravja lahko najdete v Korakih in pasteh promocije zdravja.