Priročnik Promocija zdravja v žepu za sindikalne zaupnike in člane delavskih svetov

Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, KS90 in OSO smo sodelovali pri izdelavi priročnika Promocija zdravja v žepu. Priročnik na jedrnat in zabaven način poda nekaj ključnih informacij v pomoč delu sindikalnih zaupnikov, s karikaturami ga je čudovito opremil priznani slovenski karikaturist Ciril Horjak.

Zagotoviti varno in zdravo delo je predpogoj vsakemu delodajalcu, ki želi uspešno opravljati in organizirati svoje poslovanje. Pri tem je nujno vzpostaviti in vzdrževati dialog z zaposlenimi, da bodo razumeli ter upoštevali predpisana navodila in ukrepe. Po pravilu pa se v praksi pojavljajo okoliščine, ko je to področje zanemarjeno ali pa obravnavano kot formalna zadostitev minimalnih pogojev, ki naj ob morebitnem obisku zadovoljijo zahteve inšpekcijskih služb. Priročnik ima ambicijo pomagati predvsem delavcem, a tudi delodajalcem, da na prijazen in zanimiv način spodbudi dialog, razmišljanje o tematiki pa usmeri k organiziranemu pristopu, z osnovnimi nasveti izkušenih strokovnjakov. Ob tem ne manjka napotkov in priporočil do obilice gradiv, ki so dostopna tako na spletu kot v tiskani obliki. Naša želja in cilj sta, da bi ga pogosto prebirali predvsem sindikalni zaupniki in ostali delavski predstavniki ter tako krepili prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosov v kolektivih. Posledično bo manj bolezni in poškodb na delovnih mestih, zato izboljšana uspešnost podjetja ne bo izostala!

Peter Majcen, predsednik KS 90

»Zdravje prinaša največje obresti,« je misel, ki jo kot zadolžen za področje varnosti in zdravja pri delu pri KS 90 ter kot član delojemalske strani pri Nacionalni mreži EU-OSHA pogosto »prodajam« tako delavcem kot tudi predstavnikom delodajalcev. V praksi se namreč kljub zakonski osnovi še vedno prevečkrat soočam z njihovim prešibkim zavedanjem o pomembnosti zdravja, in to ne le med delovnim časom, ampak predvsem tudi izven njega. Predstavniki delodajalcev se zelo hitro ujamejo v past tako imenovanega »nepotrebnega stroška« in ne verjamejo v uspešnost vlaganja v izboljšanje zdravja zaposlenih, medtem pa na strani delavcev opažam, da kljub njihovi želji, da bi se kazalci zdravja izboljšali, v veliki večini ti ne poznajo niti svojih pravic niti dolžnosti, ki jim jih ponuja veljavna delovnopravna zakonodaja. Slovenske delavce in delodajalce v bližnji prihodnosti zatorej čaka velik izziv, da ta porazni trend slabega počutja ter zdravja skupaj ustavimo, in sicer s kakovostno analizo in z ukrepi, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju ter angažiranju vseh vpletenih in zunanjih strokovnjakov. Menim, da je priročnik, ki je pred vami, zelo koristen pripomoček prav za vsakega, ki se zaveda, da je naložba v lastno zdravje daleč najboljša naložba, in da bo vsak izmed vas v njem dobil nekaj koristnega ter uporabnega. Naj gre promocija zdravja v vaše žepe in v žepe vseh, za katere vam ni vseeno.

Damjan VOLF, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90

Priročnik Promocija zdravja v žepu za sindikalne zaupnike in člane delovskih svetov

Avtorji priročnika: dr. Klemen Podjed (Inštitut za produktivnost), mag. Maja Bajt (Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ), dr. Helena Jeriček Klanšček (Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ).

Projekt Znanje za zdravje delavcev je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.