Priročnik promocije zdravja na delovnem mestu

Priročnik promocija zdravja na delovnem mestuPriročnik Promocija zdravja – Dr. Klemen Podjed, prim. prof. dr. Marjan Bilban in sodelavci so v oktobru 2014 izdali obsežnejši Priročnik promocije zdravja na delovnem mestu.

Ta priročnik na učinkovit način prepleta tako teoretična izhodišča, kot tudi vrsto praktičnih orodij, nasvetov, postopkov, pomembnih pri izvajanju promocije zdravja pri delu.  Odgovornim za promocijo zdravja v organizacijah tako omogoča razumevanje ključnih izhodišč, jim nudi procesni okvir za izvedbo aktivnosti, omogoča uporabo vrste v priročnik vključenih orodij, tabel  in informacij, ter podaja priporočila za uspešno izvajanje tovrstnih projektov.

Zato verjamemo, da bodo organizacije in podjetja v Sloveniji, tudi s pomočjo tega priročnika, lažje pristopile k izdelavi oziroma izboljšavam svojih načrtov promocije zdravja, ter da bodo s tem njihove aktivnosti promocije zdravja še bolj kakovostne in učinkovite. S tem bodo lahko dosegle tako pozitivne spremembe na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih, kot tudi zmanjšanje z zdravjem povezanih stroškov, kar je oboje tudi končni cilj tovrstnih ukrepov.

Za uspeh programov promocije zdravja, ki je nikoli končan  proces, je ključno tako sodelovanje zaposlenih, oziroma njihovih predstavnikov, kot tudi vodstva.

Faze izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Priročnik Promocija zdravja ugotavlja: dobra praksa v razvitem svetu kaže, da uspešni projekti izdelave načrta promocije zdravja oziroma promocije zdravja potekajo v več zaporednih fazah:

 • faza uvodnih aktivnosti,
 • faza pripravljalnih aktivnosti,
 • faza analize stanja,
 • faza izdelave načrta promocije zdravja,
 • faza izvajanja,
 • faza ocenjevanja, izboljšav.

V fazi uvodnih in pripravljalnih aktivnosti je potrebno pridobiti podporo vodstva, komunicirati projekt med zaposlenimi, ustanoviti skupino za zdravje ter izvesti ključne pripravljalne aktivnosti za uspešno nadaljevanje projekta.  Kvalitetna analiza pomaga odkriti tista področja, kjer ciljane aktivnosti promocije zdravja zaposlenim in organizaciji lahko prinesejo največje koristi. Analiza stanja zdravja je hkrati ključno izhodišče za izdelavo načrta promocije zdravja, kar v praksi lahko predstavlja zahteven izziv. Vsak dober načrt promocije zdravja unikat, optimalno prilagojen organizaciji in zaposlenim. Priporočila pri izdelavi načrta promocije zdravja tako obsegajo:

 • načrt naj pokriva vsa ključna področja promocije zdravja v organizaciji;
 • načrt zdravja naj bo pregleden ter akcijsko naravnan;
 • pozornost naj bo namenjena tudi ozaveščanju in ustvarjanju zanimanja in zaupanja;
 • podpora zunanjih strokovnjakov je zaželena, saj so rezultati lahko znatno boljši;
 • za uspeh sta ključna tako podpora vodstva, kot sodelovanje zaposlenih ter delavskih predstavnikov;
 • naj bo realen in dosegljiv;
 • česar ne merimo, ne moremo spremljati in upravljati!

Kontinuirano ukrepanje – recept za rezultate

Priročnik Promocija zdravja poudarja pomen stalnih izboljšav in pozornosti. Kontinuirano delo je ključ za dolgoročno pozitivne rezultate, saj še tako dober načrt promocije zdravja ne more dati učinkov, če ne zaživi v praksi. Tekoče spremljanje ter občasno ocenjevanje uspešnosti pa omogoča, da organizacija na dolgi rok uspeva izboljševati uspešnost in učinkovitost na tem področju. Kontinuirano komuniciranje promocije zdravja zaposlenim je pomembno zato, ker pomaga vzpostaviti občutek pomembnosti in nujnosti za ukrepanje, ter spodbuja aktivnejše sodelovanje zaposlenih in večjo odgovornost za lastno zdravje.

Priročnik promocije zdravja na delovnem mestu, ki je pred vami, lahko predstavlja pomembno pomoč pri doseganju boljšega počutja in zdravja zaposlenih.

Priložnost za zdravo življenje in zdravo delo, se nam ponujajo vsak dan. Zato vas spodbujamo, da priročnik kar najbolj koristno uporabljate in širite med vsemi zainteresiranimi.

Preberite si članek Dobra praksa: promocija zdravja v turizmu in logistiki v LinkedIn.

Projekt in priročnik Promocija zdravja v turizmu in logistiki je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.