Promocija zdravja v javnem sektorju

Namen projekta je promocija zdravja v javnem sektorju in priprava priročnika dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu ter posledično izboljšanje zdravja in počutja ter zmanjšanje stroškov absentizma v dejavnostih vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Gre za dejavnosti, ki imata zaposlene na celotnem območju Republike Slovenije, kjer je zaposlen visok odstotek zaposlenih in kjer beležimo nadpovprečne kazalce bolniških odsotnosti.

Namen projekta, katerega področje je promocija zdravja v javnem sektorju, je tudi izboljšati učinkovitost, motivacijo in proaktivnost sindikalnih zaupnikov različnih sindikatov v okviru KSJS, na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kar bomo dosegli z izobraževanjem in usposabljanjem.

arhitektura projekta

Promocija zdravja v javnem sektorju izhaja iz ciljev projekta

  1. Izvedba izobraževanj za sindikalne zaupnike oziroma člane sindikatov KSJS in sicer:
  • s krajšimi izobraževanji za 150 – 250 sindikalnih zaupnikov in članov sindikata;
  • z dvodnevnimi temeljnimi usposabljanji za 60 – 90 sindikalnih zaupnikov in članov sindikata (3 skupine po 20 – 30 udeležencev).
  1. Izvesti dva primera dobre prakse promocije zdravja v dveh organizacijah in sicer:
  • s področja socialnega varstva,
  • s področja vzgoje in izobraževanja
  1. Izdelava priročnika dobre prakse izvajanja promocije zdravja v vzgoji in izobraževanju ter socialnem varstvu

Prijavljeni projekt predstavlja kombiniran model promocije zdravja, saj hkrati podpira tako delojemalsko stran oziroma sindikalne zaupnike, kot tudi delovne organizacije ter njihova vodstva pri doseganju skupnega cilja: bolj zdravi in uspešni zaposleni, ter zmanjševanje stroškov in drugih posledic slabega zdravja in počutja zaposlenih. Raziskave kažejo (EU-OSHA, ETUC, 2012) kažejo, da ravno ta kombiniran pristop v praksi daje najboljše učinke, saj ima promocija zdravja v javnem sektorju vrsto posebnost. Tako bodo rezultati koristni za sindikate in druge odgovorne strokovnjake, ki se srečujejo s promocijo zdravja na delovnem mestu (varnostni inženirji, kadrovski strokovnjaki itd.). Hkrati pa zagotavlja tudi model in orodja za delodajalce oziroma odgovorne v organizacijah, preko primera dobre prakse in priročnika.

Priročnik: Dobra praksa promocije zdravja na delovnem mestu v javnem sektorju

ZZZS1

“Projekt Skupaj za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”