Projekt ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV

Konzorcij, ki ga sestavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Obalna sindikalna organizacija (OSO), Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS90) ter Inštitut za produktivnost, je pripravil projekt ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV, katerega rezultat je bil tudi ilustrirani priročnik promocije zdravja. Projekt je bil izveden v obdobju 2015 – 2016.

Raziskave in primeri dobrih praks kažejo, da na področju promocije zdravja na delovnem mestu dajejo najboljše rezultate zavzetost, predanost ter sodelovanje vseh treh ključnih deležnikov: delodajalcev, delavcev in predstavnikov delavcev. Znanje, moč, pripravljenost ter usposobljenost delavskih predstavnikov (svetov delavcev, sindikalnih oz. delavskih zaupnikov), predstavnikov kadrovskih služb, službe varstva pri delu in drugih zaposlenih, da skozi dialog in sodelovanje z delavci in delodajalci uveljavljajo zakonske in ustavne pravice delavcev na področju promocije zdravja, so ključnega pomena. A ni potrebno, da promocijo zdravja na delovnem mestu jemljemo smrtno resno; ta cilj zasleduje tudi ilustrirani priročnik promocije zdravja.

Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je najpomembnejše zavedanje pomena promocije zdravja na delovnem mestu pri vseh treh deležnikih. Ter pripravljenost za ukrepanje in ustrezna usposobljenost zaposlenih, kar vse lahko prispeva k dolgoročnemu in kontinuiranemu delu na tem področju. Za zaščito delavskih pravic na področju varnosti in zdravja pri delu morajo torej delavski predstavniki, predstavniki kadrovskih služb, službe varstva pri delu in drugi zaposleni razpolagati s številnimi znanji, veščinami in orodji. K temu lahko prispeva ilustrirani priročnik promocije zdravja.

Rezultati projekta

1) Izobraževanja sindikalnih zaupnikov oz. članov sindikatov v okviru KS90 oz. OSO na krajših usposabljanjih

  • izvedena izobraževanje za skupno 70-100 sindikalnih zaupnikov, na dveh do treh srečanjih,
  • izobraževanja o naprednejših vidikih promocije zdravja pri delu bodo trajala 3-4 h,
  • pokritje celotne Slovenije: usposabljanja bodo izvedena za zaposlene v različnih dejavnostih, ki jih pokriva konfederacija sindikatov KS90 ter OSO, iz različnih delovnih organizacij, potekala bodo v več regijah (predvidoma Primorska, Osrednja Slovenija),
  • prezentacija Izboljšajmo uspešnost promocije zdravja pri delu

Promocija zdravja pri delu - Dr. Klemen Podjed

2) Poglobljena usposabljanja za aktivno promocijo zdravja pri delu in sodelovanju v aktivnostih PZD na lokalnem nivoju

  • prezentacije za potrebe usposabljanj:

Dobra praksa promocije zdravja pri delu, 1. modul

Kontrolna lista korakov za program promocije zdravja pri delu – za srednje in velike organizacije

Kontrolna lista korakov za program promocije zdravja pri delu – majhna podjetja

VPRAŠALNIK: Koliko ste pod stresom?

Ogrodje za izdelavo osnutka NAČRTA PROMOCIJE ZDRAVJA

Podlage za študijo primera SANJSKE POČITNICE

3) Priročnik Duševno zdravje na delovnem mestu za podporo delavskim predstavnikom za proaktivno promocijo zdravja na delovnem mestu

Ilustrirani priročnik promocije zdravja

Promocija zdravja v žepu – Priročnik za sindikalne zaupnike, člane delavskih svetov in vse, ki jih to zanima

naslovnica

ZZZS1Projekt Znanje za zdravje delavcev je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije