Projekti in članki glede promocije zdravja na delovnem mestu

Projekti promocije zdravja na delovnem mestu

Dobra praksa promocije zdravja na delovnem mestu je lahko vir znanja in navdiha za ukrepe promocije zdravja, ki so optimalno prilagojeni vaši organizaciji. Inštitut za produktivnost je sodeloval v konzorcijih naslednjih projektov promocije zdravja na delovnem mestu (sofinancirani s strani ZZZS):

Znanje za zdravje delavcev 

Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj

Skupaj za zdravje

Z znanjem do zdravja zaposlenih

Promocija zdravja v turizmu in logistiki

Članki

Koliko nas stane slabo počutje delavcev, dr. Klemen Podjed, doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, HR&M Revija

Ekonomska upravičenost vlaganja v promocijo duševnega zdravja/Ali se splača vlagati v promocijo duševnega zdravja, dr. Klemen Podjed, dr. Lilijana Šprah, znanstvena priloga revije Delo in varnost

O uničevalnosti slabih misli, intervju v reviji Jana

Proaktivni pristop k promociji zdravja na delovnem mestu, Ekonomska demokracija

Coaching kot orodje za upravljanje stresom in dobrim počutjem, Zbornik 5. mednarodne konference kariernih coachev

Oblačen dan, sončne misli, o pozitivnem razmišljanju v dnevniku Delo

Korporativno obvladovanje stresa v ABB – SWING projekt; Delo in varnost

Deset najpogostejših napak organizacije časa št. 1/6, Naš stik (interno glasilo elektrogospodarstva Slovenije)

Promocija zdravja v turizmu in logistiki, dobra praksa, Delo in varnost, Delo in varnosto (sprim. prof. dr. Marjanom Bilban, dr. Klemen Podjed)

Obvladovanje stresa med službenim časom, Delo in varnost

Promocija zdravja zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo Mesto, Vizita (interno glasilo Splošne bolnišnice Novo Mesto)

Stari, zgarani, bolni, nesposobni za delo?, Super 50, priloga Dela, 1. del2. del

7 pravil za boljše načrtovanje časa, revija Stotka

Nam manjka pameti?, uvodnik , revija Podjetnik

Ste mojster prilagajanja spremembam?, Pika na G (interno glasilo Gorenja)

Kako prepoznamo svoj stres, revija Didakta