Koristni viri: Dr. Klemen Podjed je avtor preko 100 člankov in prispevkov v različnih tiskanih revijah oz. publikacijah. 

Koristni viri – povezave na nekatere od prispevkov:Klemen Podjed

Proaktivni pristop k promociji zdravja na delovnem mestu, Ekonomska demokracija

Korporativno obvladovanje stresa v ABB – SWING projekt; Varnost in delo

Deset najpogostejših napak organizacije časa št. 1/6, Naš stik (interno glasilo elektrogospodarstva Slovenije)

Promocija zdravja v turizmu in logistiki, dobra praksa, Delo in varnost, Varnost in delo (skupaj s prim. prof. dr. Marjanom Bilbanom iz Zavoda za varstvo pri delu)

Obvladovanje stresa med službenim časom, Varnost in delo

Promocija zdravja zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo Mesto, Vizita (interno glasilo Splošne bolnišnice Novo Mesto)

O uničevalnosti slabih misli, Intervju z dr. Klemnom Podjed-om, revija Jana

S promocijo zdravja do boljšega zdravja; Hotelsko ogledalo (interno glasilo Hoteli Bernardin)

Coaching kot orodje za upravljanje stresom in dobrim počutjem, Zbornik 5. konference kariernih coachev

7 pravil za boljše načrtovanje časa, revija Stotka

Oblačen dan, sončne misli, o pozitivnem razmišljanju v dnevniku Delo

Vloga sveta delavcev pri upravljanju duševnega zdravja, Ekonomska demokracija

Nam manjka pameti?, uvodnik , revija Podjetnik

Ste mojster prilagajanja spremembam?, Pika na G (interno glasilo Gorenja)

Kako prepoznamo svoj stres, revija Didakta

Pristopi k pozitivnemu razmišljanju, revija Bogastvo zdravja.

Če vas zanimajo še drugi koristni viri, jih lahko najdete na YOUTUBE, LinkeIN, Facebook oz. na Inštitutu za produktivnost.