Kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu KALDOZ

Promocija zdravja na delovnem mestu ni pomembna le za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih, temveč prispeva tudi k boljšim poslovnim rezultatom. Stroški bolezni, poškodb in duševnih težav zaposlenih so visoki, zato jih je smiselno ocenjevati in obvladovati. To v praksi predstavlja precejšen izziv, zato je bil izdelan Kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu KALDOZ. KALDOZ je orodje za izračun stroškov bolniških odsotnosti, prezentizma in fluktuacije, pričakovanih prihrankov in nekaterih kazalnikov ekonomske upravičenosti ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Pripravljen je bil z namenom enostavne in hitre okvirne ocene višine stroškov, prihrankov in kazalnikov ekonomske upravičenosti, zato so bolj kot natančne vrednosti pomembni velikostni razredi rezultatov.

Navodila za uporabo

Podatke vnesite v vnosna polja v štirih oknih:

  1. Bolniška odsotnost
  2. Prezentizem
  3. Fluktuacija
  4. Naložba v ukrepe promocije zdravja

Po vnosu zahtevanih vhodnih podatkov se vrednosti prihrankov in kazalnikov ekonomske upravičenosti izračunavajo avtomatsko.

Dodatna pojasnila

Pri določanju nekaterih vrednosti vhodnih podatkov si lahko pomagate s ponujenimi prednastavljenimi vrednostmi oziroma s priporočili, ki so v pojasnilih k posameznim vnosnim celicam. Za dostop do pojasnil se z miško postavite na posamezno vnosno polje, ki vsebuje znak »?« in pojasnila se prikažejo brez klika. Prednastavljene vrednosti izhajajo iz povprečij oziroma spoznanj strokovne in znanstvene literature ter jih lahko poljubno spremenite. Za doseganje korenitejših sprememb je potrebno tri do pet let, zato so v kalkulatorju KALDOZ navedene tudi projekcije vrednosti za petletno obdobje.

Podrobnejše informacije o kalkulatorju KALDOZ najdete v Vodniku v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu. Vodnik vsebuje informacije o ekonomsko-finančnih vidikih bolezni, poškodb in duševnih težav zaposlenih, vrstah in višinah stroškov, možnih prihrankih in pristopih k ocenjevanju ekonomske upravičenosti promocije zdravja na delovnem mestu. Je prosto dostopen na spletnih straneh www.produktivnost.si in www.opsa.si.

Informacije v zvezi z orodjem KALDOZ

Klemen Podjed, info@produktivnost.si, M: 040 662 003

kalkulator-stroskov-in-donosnosti-promocije-zdravja-na-delovnem-mestu-kaldoz

Kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja KALDOZ je bil izdelan z namenom splošne uporabe v raznovrstnih organizacijah. Avtorji kalkulatorja KALDOZ niso odgovorni za morebitne posledice ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij oziroma aplikacij, povezanih s kalkulatorjem KALDOZ ali Vodnikom v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu.

ZZZS1Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje.