Vodenje – delavnica in trening

Učinkovito vodenje danes zahteva ogromno znanja in veščin. Kaj je sedem elementov jasnega delegiranja in kako postavljamo SMART cilje? Kako učinkovito vodimo sestanke in spodbudimo sodelavce, da dajo najboljše od sebe? Kako spretno uporabljamo različne stile vodenja v različnih situacijah in vodimo tudi zahtevne podrejene? Kakšen je moj stil vodenja in kako ga lahko še izboljšam? Ker razmere kličejo po novih voditeljih, ne po managerjih starega kova.

Delavnica vodenja vašim vodjem omogoča aktivno izboljševanje ključnih veščin vodenja, ki jih skrbno predhodno dogovorimo, ter izboljšanje rezultatov vodenja in medosebnih odnosov.

Cilji in koristi delavnice vodenja

Vodje bodo:

 • Bolje razumeli nekaj ključnih temeljev, orodij ter veščin vodenja
 • V vrsti delavniških procesov spoznali nove, boljše in v praksi takoj uporabne načine za uspešno vodenje svojih zaposlenih.
 • Bolje dosegali rezultate, ki jih od njih pričakuje organizacija, ob hkratnem ohranjanju oz. izboljševanju medosebnih odnosov.

Udeleženci delavnic prejmejo:

 • strokovno in zanimivo izvedbo delavnice z veliko delavniškega dela,
 • prosojnice vsakokratne power point prezentacije,
 • avtorski priročnik dr. Klemen-a Podjed-a TEMELJNI PRIROČNIK ZA VODJE (dostopen z geslom), ter
 • vadnico delavnice (dostopno z geslom.

Vodenje

Pristop in izvedba

Treniram spretno vodenje, ki aktivira najboljše v vodjih in sodelavcih. Kot dr. oec. mag. poslovodenja in organizacije (EF, LJ) spodbujam profesionalno vodenje. Kot predavatelj komunikacije, upravljanja časa in stresa ter podjetništva pa kombiniram tudi mehkejše vsebine, ki so ravno tako pomembne. Tako za uspešnost vodij, kot uspešnost sodelavcev in medosebne odnose. Udeleženci cenijo obilje možnosti za aktivno učenje ter s tem učinkovit prenos v prakso.

Vodenje – okvirne vsebine

Delavnice vključujejo nujno teorijo, poudarek je na izvedbi aktivnih procesov učenja, ki jih udeleženci lahko takoj prenesejo v prakso. Med njimi so: igra vlog, timski in individualni procesi, vodena diskusija, izvedba brainstorminga, tehnike hitrega sproščanja, planiranje, vaje iz komunikacije…

1    Štiri ključne funkcije vsakega vodje

2    Postavljanje ciljev po SMART metodi

2.1 Predstavitev SMART modela postavljanja ciljev

2.2 Prikaz primerov in vaje po skupinah

3    Razumevanje motivacije ter stimulacije podrejenih sodelavcev

3.1 Motiviranje ali stimuliranje zaposlenih ter kako izkoristimo dejavnike motivacije posameznika v skupno dobro

3.2 Teorije motivacije v praksi (teorija samoodločenosti (Self-determination theory-SDT), Herzberg, Maslow, itd)

4    Praktični načini in vzvodi vodenja:

4.1 Vodenje s cilji

4.2 Ključna pravila pametnega delegiranja

5    Izbrane tehnike upravljanja in organizacije časa (svojega in časa sodelavcev – Master Your Time, Getting Things Done, First Things First, itd)

5.1 Delajmo pametneje, ne še bolj trdo

5.2 Glavne tehnike upravljanje prioritet

5.3 Ključna pravila učinkovitega vodenja sestankov

5.4 Osebni bioritem:

5.5 Mali veliki triki upravljanja časa (izbrane vsebine glede odlašanja, upravljanja z motilci, ustvarjanja dodatnega časa…)

6    Stili vodenja in vodenje težavnih ljudi

6.1 Stili vodenja, moč, avtoriteta ter lastnosti vodij

6.2 Kratka predstavitev glavnih stilov vodenja ter diskusija, kateri je najbolj primeren za vašo organizacijo

6.3 Vpeljava situacijskega vodenja, kot pristopa najboljših vodij

6.4 igra vlog z izvajanjem različnih stilov vodenja

7    Pravila in veščine izgrajevanja timov

7.1 Ključne značilnosti “Dream teamov”

7.2 Vaje iz team buildinga

8    Ključne komunikacijske tehnike odličnih vodij

8.1 Orodjarna komunikacijskih tehnik: katero tehniko uporabiti kdaj, in kje jih najti?

8.2 Moč pozitivne komunikacije in kako jo voditi

8.3 Vitko e-komuniciranje (vitka e-pošta, vitki zapisniki in poročila)

9    Brainstorming

9.1 Kaj je brainstorming-viharjenje možganov in ključna pravila izvedbe

9.2 Ključne vrste procesov viharjenja možganov (brainstorming)

10  Vodje in upravljanje stresa

10.1    Doživljanje stresa in krivulja stresa in zmogljivosti / produktivnosti posameznika

10.2    Prepoznavanje simptomov stresa ter izgorelosti pri sebi in svojih sodelavcih

10.3    Proces hitrega sproščanja (The HearthMath Quick Coherence Technique)

11  Organizacijska klima in kultura kot pripomočki in okviri uspešnega vodenja

Vrste delavnic Vodenje

 • Treningi oz. delavnice vodenja
 • Kombinirane delavnice (npr. z izbranimi vsebinami komunikacije, upravljanja s časom…),
 • Delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš čisto določen izziv.

Komu je namenjena?

 • Direktorjem
 • Vodjem in vodstvenim zaposlenim, vodjem projektov ali skupin –  zaposlenim, ki želijo doseči več in lažje, v sodelovanju z drugimi;
 • Izvajamo delavnice vodenja, prilagojene neprofitnim organizacijam (za javno upravo, zavode, zdravstveni in socialni sektor, občine, itd).

Trajanje in način izvedbe

Trajanje: po dogovoru. Možna izvedba preko spleta.