Upravljanje časa

Vsak lahko precej izboljša svoje upravljanje časa. In s tem hitro tudi rezultate. V Sloveniji delamo trdo, smo pod močnim stresom in smo hkrati, v primerjavi z drugimi državami EU, precej nizko produktivni.*

Delajmo raje pametneje, ne še bolj trdo.

Upravljanje s časom na delovnem mestu

Moj pristop

V 25-ih letih sem osvojil in integriral sisteme velikih gurujev za upravljanje časa, kot so Brian Tracy, Stephen Covey, David Allen, itd. Spoznal sem, da lahko organiziramo zgolj sebe, nikoli časa.

Vsebino in sistem delavnice organizacije in upravljanja časa prilagajam ciljni skupini. Izvajamo zelo veliko vaj, na konkretnih zadevah udeležencev. Pozornost dajemo osvojitvi obvladljivega sistema, prioritetam, odpravi pogostih napak, motivaciji za dobro upravljanje časa…. Pomemeben poudarek damo najpomembnejšemu: prioritetam, poslanstvu in ciljem. Predlagam nekoliko manjše skupine (do 15), ker se tako lahko, tekom individualnih vaj, deloma osebno posvetim posameznemu udeležencu.

Namen

 • Boljše upravljanje časa in s tem rezultatov.
 • Manj težav in nepotrebne izčrpanosti.
 • Več časa in energije za zadeve, ki prinesejo največ.
 • Boljša ozaveščenost o tem, kaj je najbolj pomembno.

Okvirna vsebina

Udeleženci bodo:

 • pridobili uporaben in obvladljiv sistem za dobro organizacijo in upravljanje časa oziroma lastnega dela,
 • vadili nekaj pristopov določanja prioritet,
 • znali izdelati izboljšano listo nalog (to do list) in jih bolje obvladovati),
 • spoznali bistvo glavnih sistemov organizacije časa,
 • sposobni videti širšo sliko, ob hkratnem obvladovanju manjših detajlov,
 • spoznali matriko “nujno/pomembno” in pravilo 80% : 20%,
 • ozavestili pomembnost ciljev, osebnega poslanstva in ravnotežja med delom in življenjem,
 • znali organizirati informacije na organski način, v ustrezne kategorije, glede na to, kdaj in kako jih potrebujejo,
 • znali prepoznati lastne vzorce odlašanja in ideje, kako jih preseči,
 • spoznali vrsto trikov za večjo učinkovitost pri delu.

Vrste delavnic

Izberete lahko:

 1. delavnice za učinkovito organizacijo in upravljanje časa,
 2. kombinirane delavnice organizacije, z vsebinami npr. upravljanja stresa ali komunikacije,
 3. delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš izbrani izziv.

Če vas zanimajo vsebine delavnic spodaj, pošljite poizvedbo na moj kontakt:

 1. Učinkovito vodenje sestankov
 2. Najpomembnejše stvari najprej, program osredotočen na prioritete in celovit sistem upravljanja obveznosti
 3. Interni mentorji za organizacijo in upravljanje časa (Train the Trainer)
 4. Opravimo z vsemi temi stvarmi; program za najbolj zahtevne posameznike
 5. Sistem organizacije časa za celo organizacijo.

Komu so delavnice namenjene?

Vsem, ki želijo ustvariti več v enakem času, in izboljšati počutje in energijo pri delu. Vsebino vsakič prilagodimo ciljni skupini, kolikor mogoče.

Trajanje

Priporočljivo trajanje: 6 šolskih ur ali več.
Minimalno trajanje za učinek: 4 šolske ure.
Možna je tudi serija krajših, npr. 2 urnih mini delavnic, na točno izbrane teme.

Specifika teh delavnic je vrsta procesov, za katere ljudjem potrebujejo čas, da se poglobijo v svoje delovne in zasebne obveznosti, načine dela, slabosti in cilje. Večina udeležencev lahko pričakuje lahko visok prihranek časa in hitro vračilo naložbe, njihovi nadrejeni pa boljše rezultate.

Slovenski zaposleni so v vrhu EU po dojemanju stresa; (45,6 % (EU: 28,6 %) jih meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi dela, glavni razlog je stres); v vrhu EU po nekaterih kazalcih kazalcih intenzivnosti dela (npr. 3. mestu po vprašanju »Ali vaše delo vključuje delo v hitrem tempu?« (Eurofound, 2014)); medtem ko glede produktivnosti dela dosegamo komaj 74 % povprečja evrskega območja (Umar, 2012).

Foto: rawpixel@rawpixel