Trening podjetniškega razmišljanja

Sposobnost podjetniškega razmišljanja in delovanja je ključna za uspeh tako podjetnikov, startupov, kot zaposlenih v uveljavljenih, velikih podjetjih (notranje podjetništvo). Enostavno, zaposleni z veščinami podjetniškega razmišljanja je za delodajalca lahko vreden precej.

Trening podjetništva zajema izobraževanje, vaje, procese, aktivno sodelovanje, veliko praktičnih primerov iz Slovenije in tujine, z namenom razvoja sposobnosti videti in izkoristiti priložnosti na trgu.

Koristi treninga podjetništva

Odvisno od obsega treningov, bodo udeleženci:

 • razumeli glavne elemente poslovnega modela ter spoznali zgodbe o uspehu na konkretnih primerih iz Slovenije in tujine,
 • znali izdelati platno poslovnega modela, vitko platno in upoštevati ključna priporočila vitkega podjetništva (lean startup),
 • spoznali in preskusili načine za generiranje podjetniških idej,
 • razumeli pristop in koristi V stranke usmerjenega razvoja (Customer Development),
 • razvili svoje veščine reševanja problemov – se naučili, kako logično in sistematično pristopiti k kateri koli zadevi,
 • bolje razumeli finančni del poslovnega načrta,
 • razvili sposobnost prepoznavanja lastnih slabosti in nevarnosti iz okolja, ter načine za zmanjšanje tveganj,
 • spoznali najbolj pogoste in ključne ovire in napake pri ustvarjanju, opredeljevanju in realizaciji podjetniških idej.

Nabor možne vsebine

Glede na cilje delavnice, naročniki izbirajo med temami, kot so:

 • Primeri podjetniških uspehov iz Slovenije in tujine.
 • Viri in vrste podpore podjetništvu v Sloveniji:

a. subvencije, nepovratna sredstva, spodbude in razpisi,
b. ključne podporne organizacije in skladi v Sloveniji (podporno okolje),
c. glavni mednarodni viri in organizacije, ki pridejo v poštev za slovenska podjetja,
d. lastnosti, miselna naravnanost in miti o podjetnikih.

 • Tehnike ustvarjalnega generiranja podjetniških idej in rešitev:

a. tehnike ustvarjalnega razmišljanja za posameznika in time,
b. viri in metode porajanja idej (praktične brainstorming metode, pristopi analogij, anketiranj, fokusnih skupin, itd.),
c. šest korakov razvoja podjetniške ideje,
d. ustvarjalnost, inventivnost in inovativnost.

 • V stranke usmerjen razvoj (Customer Developoment)
 • Vitko podjetništvo (lean startup) in ključna načela vitkega poslovanja

a. opredelitev vitkega podjetništva,
b. načela in filozofija vitkega podjetništva,
c. zmanjšanje tveganja,
d. delajmo raje pametneje, ne še bolj trdo,
e. minimalno sprejemljiv proizvod,
f. naredi – meri – uči se,
g. pivotiranje oziroma ključna sprememba pristopa,
h. učenje s preverjanjem in metrika merjenja uspešnosti.

 • Hitri pristopi k generiranju poslovnih modelov:

a. generiranje poslovnega modela in poslovni modeli v praksi,
b. izdelava vitkega platna,
c. izdelava platna poslovnega modela.

 • Opredelitev elementov in Izdelava poslovnega načrta.
 • Socialno podjetništvo.
 • Možnosti financiranja podjetij in podjetniških idej:

a. financiranje s tradicionalnimi viri financiranja,
b. tvegani kapital in poslovni angeli,
c. množično financiranje (crowdfunding: Adriafund, Kickstarter, Indiegogo, ipd)) in drugi sodobni pristopi pridobivanja finančnih sredstev.

Podrobnejšo predstavitev možne vsebine najdete v priročniku dr. Klemen-a Podjed-a VEŠČINE PODJETNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA.

Potek delavnice in koristi

Delavnica poteka v kombinaciji:

 • treninga, predavanj, moderiranja,
 • dela v skupinah oz. individualnega dela,
 • vprašanj in odgovorov,
 • študije primerov.

Udeleženci delavnic prejmejo:

 • izvedbo predavanja
 • podjetniško svetovanje, povezano konkretnimi poslovnimi idejami,
 • prosojnice prezentacije,
 • avtorski priročnik dr. Klemen-a Podjed-a VEŠČINE PODJETNIŠKEGA RAZMIŠLJANJA (dostopno z geslom),
 • vadnico delavnice (dostopno z geslom).

Vsebino prilagajmo posameznemu podjetju oziroma skupini.

Izvedba v živo ali preko spleta.

Možni terminski okviri od poldnevne delavnice do obsežnejših in bolj kontinuiranih izobraževanj, treningov, ki so kombinirani z lastnim delom na konkretnih poslovnih izzivih in priložnostih.

Možnosti za nadaljnjo podporo

 • podpora pri pridobitvi nepovratnih sredstev oziroma subvencij (vavčerji, mentorstva, razpisi…),
 • podjetniško mentoriranje,
 • izdelava strategij,
 • izdelava tržnih raziskav,
 • svetovanje pri generiranju poslovnih modelov,
 • različna izobraževanja,
 • coaching.