Podjetništvo

Podjetniško razmišljanje in veščine so pomemben del osebne uspešnosti, kar pa je potrebno razvijati.

Moj pristop

Izhajam iz podjetniške družine, želja po globljem razumevanju poslovnega sveta me je pripeljala do magisterija iz managementa in organizacije in doktorata s področja konkurenčnosti.

Moj pristop je svetovalni, izhaja pa iz poglobljenega teoretičnega razumevanja ter seveda dolgoletne moje prakse v velikih, majhnih in tudi startup (People for Earth) organizacijah.

Sem tudi višješolski predavatelj podjetništva in mentor podjetnikom.

Namen

 • Podpora novim podjetnikom za uspešen zagon in poslovanje
 • Svetovalni projekti po naročilu za uveljavljene organizacije.

Okvirna vsebina

 • platno poslovnega modela (Business Model Canvas)
 • vitko podjetništvo / lean startup
 • v stranke usmerjeni razvoj
 • mehke veščine podjetnika
 • izdelava klasičnega poslovnega načrta
 • vstop na trg
 • startup finance
 • ekonomska upravičenost investicij
 • trženje in marketing v novih podjetjih
 • raziskava trga

Komu so delavnice namenjene?

 • Novim podjetnikom
 • Poslovnežem, vodjem in managerjem v uveljavljenih podjetjih.
 • Izvedba možna v okviru programov tehnoloških parkov, inkubatorjev, podpornih točk za podjetnike, različnih projektov itd.

Trajanje

Po dogovoru.