Delavnica Organizacija časa po meri naročnika

Organizacija časa slovenskih zaposlenih je šibka. Ali veste, da smo slovenski zaposleni na tretjem mestu v EU glede občutka, da delamo v hitre tempu, tretjem mestu glede dojemanja stresa pri delu, hkrati pa dosegamo le 74 % povprečne produktivnosti dela? Povedano drugače: imamo občutek, da delamo zelo trdo, smo v hudem stresu, zaslužimo pa krepko pod povprečjem. Delajmo raje pametneje, ne še bolj trdo!

Praktične tehnike za najbolj zaposlene

Na delavnici treniramo veščine učinkovitega in uspešnega dela, kot so:

 1. Sedem najpogostejših napak osebne organiziranosti in kako jih odpravimo.
 2. Tehnike določanja prioritet in kaj storiti, ko je vse na kupu?
 3. Kako uporabljamo blokiranje časa, tehniko razporejanja aktivnosti tekom dneva, ki ju uporabljata Bill Gates (Microsoft) in Elon Musk (Tesla)?
 4. Kako postavljamo cilje, da sanje postanejo načrt, z rokom izvedbe?
 5. Kako izkoristiti MS Outlook, da nam da vse, kar potrebujemo in da hkrati z njim nimamo preveč dela?
 6. Kako obvladati stalne prekinitve, tatove našega časa ter vsak dan ustvariti vsaj dodatne pol ure zase.
 7. In lahko še marsikaj drugega (gl. spodaj).

Sistem in dobri triki organizacije časa

Pri upravljanju in organizaciji časa gre za navade. Te so železna srajca, zato treniramo veščine, kot tudi, kako jih spraviti v naše življenje. Za to potrebujemo sistem. Kajti vsak sistem je boljši kot noben sistem. Spoznali boste Getting Things Done, sistem, ki ga uporabljajo najbolj zasedeni in uspešni ljudje na svetu.

Vrsta našega dela od nas zahteva specifične veščine organizacije časa. Zato delamo v manjših skupinah, za delavnico izberemo najbolj “vroče” vsebine. Tudi rešitve za čisto osebne težave, kot so:

Ali moramo res pojesti “živo žabo”, ali obstajajo še kake druge, prijaznejše metode glede odlašanja?
Kako se odklopimo od službe? Kako s sodobno pet- do deset minutno tehniko hitre koherence pridobimo dve ali več dodatnih ur energije.

Organizacija in upravljanje časa

Moj pristop

V 25-ih letih sem osvojil in integriral sisteme velikih gurujev za upravljanje časa, kot so Brian Tracy, Stephen Covey, David Allen, itd. Spoznal sem, da lahko organiziramo zgolj sebe, nikoli časa.

Vsebino in sistem delavnice organizacije in upravljanja časa prilagajam ciljni skupini. Izvajamo zelo veliko vaj, na konkretnih zadevah udeležencev. Pozornost dajemo osvojitvi obvladljivega sistema, prioritetam, odpravi pogostih napak, motivaciji za dobro upravljanje časa…. Pomemben poudarek damo najpomembnejšemu: prioritetam, poslanstvu in ciljem. Predlagam nekoliko manjše skupine (do 15), ker se tako lahko, tekom individualnih vaj, deloma osebno posvetim posameznemu udeležencu.

Namen

 • Boljše upravljanje časa in s tem rezultatov.
 • Manj težav in nepotrebne izčrpanosti.
 • Več časa in energije za zadeve, ki prinesejo največ.
 • Boljša ozaveščenost o tem, kaj je najbolj pomembno.

Vrste delavnic

Izberete lahko:

 1. delavnice za učinkovito organizacijo in upravljanje časa,
 2. kombinirane delavnice organizacije, z vsebinami npr. upravljanja stresa ali komunikacije,
 3. delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš izbrani izziv.

Če vas zanimajo vsebine delavnic spodaj, pošljite poizvedbo na moj kontakt:

 1. Učinkovito vodenje sestankov
 2. Najpomembnejše stvari najprej, program osredotočen na prioritete in celovit sistem upravljanja obveznosti
 3. Interni mentorji za organizacijo in upravljanje časa (Train the Trainer)
 4. Opravimo z vsemi temi stvarmi; program za najbolj zahtevne posameznike
 5. Sistem organizacije časa za celo organizacijo.

Okvirna vsebina za delavnico Organizacija časa

Udeleženci bodo:

 • pridobili uporaben in obvladljiv sistem za dobro organizacijo in upravljanje časa oziroma lastnega dela,
 • vadili nekaj pristopov določanja prioritet,
 • znali izdelati izboljšano listo nalog (to do list) in jih bolje obvladovati),
 • spoznali bistvo glavnih sistemov organizacije časa,
 • postavljali SMART ciljev,
 • se usposabljali za bolj učinkovito delo od doma oziroma preko spleta,
 • sposobni videti širšo sliko, ob hkratnem obvladovanju manjših detajlov,
 • spoznali matriko “nujno/pomembno” in pravilo 80% : 20%,
 • ozavestili pomembnost ciljev, osebnega poslanstva in ravnotežja med delom in življenjem,
 • znali organizirati informacije na organski način, v ustrezne kategorije, glede na to, kdaj in kako jih potrebujejo,
 • znali prepoznati lastne vzorce odlašanja in ideje, kako jih preseči,
 • se naučili obvladovati dolgoročne in kratkoročne prioritete po Eisenhowerjevi matriki Nujno Pomembno,
 • spoznali vrsto trikov za večjo učinkovitost pri delu.

Udeleženci delavnic prejmejo:

 • strokovno in zanimivo izvedbo delavnice z veliko delavniškega dela,
 • prosojnice vsakokratne power point prezentacije, ter
 • vadnico delavnice (dostopno z geslom).

Komu so delavnice namenjene?

Vsem, ki želijo ustvariti več v enakem času, in izboljšati počutje in energijo pri delu. Vsebino vsakič prilagodimo ciljni skupini, kolikor mogoče.

Trajanje delavnice Organizacija časa

Trajanje in termini po dogovoru.
Možna tudi online izvedba, preko spleta (ena ali več kratkih delavnic).

Slovenski zaposleni so v vrhu EU po dojemanju stresa; (45,6 % (EU: 28,6 %) jih meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi dela, glavni razlog je stres); v vrhu EU po nekaterih kazalcih kazalcih intenzivnosti dela (npr. 3. mestu po vprašanju »Ali vaše delo vključuje delo v hitrem tempu?« (Eurofound, 2014)); medtem ko glede produktivnosti dela dosegamo komaj 74 % povprečja evrskega območja (Umar, 2012).