dojemanje stresa

Stresno je naše dojemanje situacije, ne situacija sama.