Usposabljanje za zmanjševanje bolniških odsotnosti in promocijo zdravja

Usposabljanje oziroma delavnica promocije zdravja na delovnem mestu je pomemben del prizadevanj za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu.

Izvajamo usposabljanja in delavnice za vaše zaposlene:

  • Usposabljanje oz. delavnica za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje

Skupina za zdravje je motor promocije zdravja. Brez nje ni res dobrih rezultatov ter trajnega napredka. Problematika zdravja in počutja zaposlenih je dejansko zelo kompleksna. Potrebno je znanje, praktična orodja, izkušnje iz primerljivih organizacij.

  • Delavnice za zaposlene prilagojene vašim potrebam

Ljudje imamo tako veliko priložnosti za nezdrave navade. Nasvetov je vsepovsod obilo, a čisto nekaj drugega pa je, če pridemo na delavnico, osveščamo in delamo razne vaje, in pridobivamo notranjo motivacijo za bolj zdrav način življenja.

Naših usposabljanj in delavnic promocije zdravja na delovnem mestu se je udeležilo že preko 1500 udeležencev.

Delavnica promocije zdravja

Koristi

Usposabljanje oz. delavnica promocije zdravja za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje

Z usposabljanji člani skupin za zdravje pridobijo znanje, prevzamejo odgovornost, se medsebojno povežejo, ter pridobijo motivacijo za trajno delovanje, kar je ključno.

Koristi:

• Pridobitev temeljnih znanj za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.

• Usposobljena in motivirana skupina za zdravje.

• Pridobitev nekaterih orodij, vprašalnikov, obrazcev in pristopov dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu.

• Ozaveščenost, da se promocija zdravja splača in motivacija za nadaljnje delo.

Delavnice za zaposlene “Kako delati in živeti bolj zdravo”

Zaposleni preko delavnic zdravega načina življenja ponovno ozavestijo temelje zdravega načina življenja, spoznajo nekaj dobrih pristopov ter pridobijo novo motivacijo za bolj zdrav slog življenja in dela. Udeleženci delavnic prejmejo:

  • strokovno in zanimivo izvedbo delavnice z veliko delavniškega dela,
  • prosojnice vsakokratne power point prezentacije,
  • avtorski priročnik dr. Klemen-a Podjed-a PROMOCIJA ZDAVJA PRI DELU (dostopen z geslom), ter
  • vadnico delavnice (dostopno z geslom).

Moj pristop

Lahko se vam zelo prilagodim, ker izhajam iz kar obsežnega znanja in izkušenj (gl. Moje publikacije). Za zelo učinkovit pristop se je izkazalo kakovostno usposabljanje skupin za zdravje pri naročniku, »v živo«, na konkretnem primeru. Druga možnost je občasna delavnica promocije zdravja na delovnem mestu, odprta za vse udeležence; na teh delavnicah izhajamo iz korakov evropske dobre prakse in vrste vaj glede vsebine načrta za zdravje. Vedno pospremljeno z veliko primeri iz (slovenske in evropske ) prakse. Delavnice zdravega načina življenja potekajo bolj sproščeno in dinamično, pokrijemo glavne teme. Ker živim zelo zdravo, sledim načelu »uči, kar živiš«.

Delavnica promocije zdravja – okvirna vsebina

Okvirna vsebina je v odvisna od vrste delavnice.

Usposabljanje oz. delavnica promocije zdravja na delovnem mestu za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje

• temelji in koristi dobre prakse promocije zdravja pri delu,

• koraki izvajanja promocije zdravja pri delu, • analiza stanja zdravja in počutja v organizaciji,

• izdelava načrta promocije zdravja, z ukrepi, • merjenje rezultatov ukrepov ter ekonomske upravičenosti ukrepov,

• sistem stalnega izboljševanja zdravja in počutja zaposlenih.

Delavnice za zaposlene “Kako delati in živeti bolj zdravo” • kako uvajamo bolj zdrave navade in kdo je odgovoren,

• pet korakov, kako se motivirati in ostali motiviran za zdravo življenje,

• sedem napotkov za zdrav način življenja Mreže zdravnikov,

• priporočila za zdravo gibanje

• piramida in temelji zdrave prehrane,

• počitek in sproščanje, •

kako razvijemo odpornost na stres in pozitivno razmišljanje,

• hitri nasveti in triki, ki lahko prinesejo večje spremembe,

• ravnotežje med delom in življenjem.

Delavnica promocije zdravja – komu je namenjena?

Usposabljanje oz. delavnica promocije zdravja pri delu je namenjena:

• članom skupine za zdravje, internim promotorjem in koordinatorjem po dislociranih enotah,

• vodilnim,

• kadrovskim delavcem,

• inženirjem za varnost pri delu,

• koordinatorjem za promocijo zdravja in podobno.

Delavnice zdravega življenjskega sloga so namenjene vsem zaposlenim, z možnostjo prilagoditve vsebin za posamezne ciljne skupine (uprava, strokovne službe, proizvodnja…).

Vrste izobraževanj po temah

a) Interni promotor promocije zdravja.

b) Kako živeti bolj zdravo (zdrav življenski slog).

c) Specifične delavnice, za izbrana področja, kot so analiza stanja zdravja in počutja, izdelava načrta promocije zdravja na delovnem mestu, sodelovanje zaposlenih, itd.; možen je modularni pristop.

d) Delavnice po meri.

Trajanje in način izvedbe

Po dogovoru.

Možna izvedba preko spleta oz. v živo.

Delavnice “Kako živeti bolj zdravo” so lahko krajše ( 1 do 4 šolske ure). Delavnica promocije zdravja na delovnem mestu za člane skupin za zdravje lahko traja od dve uri do večmesečnega programa, ki se izvaja pri naročniku, npr. z namenom izdelave načrta promocije zdravja, v obdobju nekaj mesecev, vse po dogovoru.

Zgibanka

Delavnica promocije zdravjahttps://www.produktivnost.si/wp-content/uploads/2014/11/Promocija-zdravja-pri-delu-Inštitut-za-produktivnost-brošura-9-2014.pdf