Delavnica komunikacije – kratka predstavitev

Komunikacija in medosebni odnosi so rak rana slovenskih služb. Delavnica komunikacije je trening ključnih veščin za boljše sporazumevanje pri delu. Orodjarna komunikacijskih tehnik ima vrsto dobrih tehnik za vsako od težav komunikacije. A katero izbrati? Če moramo zabiti žebelj, pomaga kladivo. A kaj, ko pogosto kar s kladivom »popravljamo« uro.

Trening veščin komunikacije poteka v zelo sproščenem, zabavnem in interaktivnem vzdušju.

Treniramo (med drugim):

 • Kako pravilno pohvalimo in podamo konstruktivno kritiko oziroma povratno sporočilo (sendvič tehnika)?
 • Kako preokvirjamo misli iz negativnih v bolj pozitivne, po metodi svetovno znane Klinike Mayo?
 • Veščine aktivnega poslušanja in dvosmerne komunikacije.
 • Katera so maziva dobre vsakodnevne komunikacija, da nas bodo sodelavci radi delali z nami?
 • Kaj in kako sporočamo nebesedno, tudi z govorico telesa, saj tako predamo oziroma »izdamo« kar 93 % informacije?
 • Kako komuniciramo z zahtevnimi sogovorniki (npr. večnim zamudnikom, jeznoritežem, ali manipulativnimi osebami itd.).

Namen

Namen treninga veščin komunikacije je komunicirati jasno in učinkovito, da so stvari narejene, ter hkrati ohranjati oziroma celo izboljševati medosebne odnose.

Izboljšanje komunikacije in medosebnih odnosov predstavljata ključno priložnosti za večjo uspešnost organizacije ter zmanjšanje bolniških odsotnosti. Ali veste, da v Sloveniji ne znamo pohvaliti, saj smo šele na 26 mestu v EU glede vprašanja, ali za svoje delo prejmemo pohvalo?

Delavnica komunikacije

Koristi:

 1. Boljše sodelovanje ter hitrejše doseganje ciljev.
 2. Izboljšanje medosebnih odnosov.
 3. Bolj ustrezna komunikacija v zahtevnejših situacijah (konflikti, nesoglasja).
 4. Bolj konstruktiven samopogovor, kot najpomembnjša vrsta komunikacije.

Delavnica komunikacije udeležencem prinese:

 • strokovno in zanimivo izvedbo delavnice z veliko delavniškega dela,
 • prosojnice vsakokratne power point prezentacije,
 • avtorski e-priročnik dr. Klemen-a Podjed-a SPRETNI V KOMUNIKACIJI (dostopen z geslom), ter
 • vadnico delavnice (dostopno z geslom).

Moj pristop

Kot ICF coach, The Art of Living Teacher in NLP praktik sem spoznal, da je daleč najpomembnejša komunikacija s samim sabo. Z vsemi ostalimi je lažje. Zato delavnica komunikacije vsebuje vsebine, ki poleg razvoja veščin komunikacije z drugimi, razvijajo tudi veščine komunikacije s samim seboj. Delavnica komunikacije in medosebnih odnosov zajema veliko interaktivnih vaj, igre, nastopov, kot tudi individualnih procesov, v ozračju sproščenosti, spoštovanja in modrosti..

Delavnica komunikacije – okvirne vsebine

Delavnice komunikacije omogočajo zelo aktivno sodelovanje udeležencev, zgolj z res potrebnim teoretičnim delom. Med procesi so: skupinske vaje, individualne vaje, igra vlog, vaje iz govorice telesa, preokvirjanja misli, pisne komunikacije, aktivnega poslušanja (nebesedno in nato besedno in nebesedno), tehnike sproščanja, predstavitve pred skupino, itd.

Glede na to, kaj so trenutno vaši največji izzivi oziroma cilji, lahko izbirate med naslednjimi okvirnimi vsebinami:

 • temelji učinkovite komunikacije,
 • nebesedna komunikacija in govorica telesa,
 • aktivno poslušanje,
 • učinkovita pisna komunikacija (vitka e-pošta, vitki zapisniki, poročila…),
 • tehnika podajanja konstruktivne kritike oz. vrnitvenega sporočila (sendvič tehnika),
 • komunikacija z zahtevnimi sogovorniki (po izbiri naročnika, npr. neodzivni, agresivni, zavlačevalec…),
 • profesionalna komunikacija med različnimi hierarhičnimi nivoji,
 • enosmerna, direktivna ter dvosmerna komunikacija,
 • ključne komunikacijske tehnike za vodje,
 • kako ustvarimo dober stik s sogovornikom,
 • delavnica komunikacije za prepoznavanje komunikacijskih slogov,
 • aktivno poslušanje in reprezentacijski sistem VAKOG,
 • pozitivni samopogovor – komunikacija s samim seboj, preokvirjanje negativnih misli v bolj pozitivne po sistemu Klinike Mayo,
 • IBR Approach” pristop za reševanje konfliktov,
 • umetnost postavljanja pravih vprašanj (coaching pristop),
 • pomen in možnosti uporabe nematerialnih načinov spodbujanja, motiviranja in nagrajevanja sodelavcev,
 • komunikacija in stres, s tehnikami hitrega sproščanja,
 • asertivna komunikacija,
 • mazila dobre vsakodnevne poslovne komunikacije,
 • pretok informacij v organizaciji in govorice,
 • kako pravilno reči NE,
 • delavnica komunikacije s treningom “kako pravilno pohvaliti in se zahvaliti”, itd.

Vrste delavnic

 • delavnice komunikacije,
 • kombinirane delavnice komunikacije, z izbranimi vsebinami npr. upravljanja stresa ali organizacije časa,
 • delavnice po meri, kjer izberemo procese in vaje, osredotočene na izbrano področje oziroma take, ki rešujejo nek vaš čisto določen izziv.

Komu je namenjena?

 • vodstvenim, strokovnim, pisarniškim in drugim zaposlenim, ki želijo delati doseči več in lažje, v sodelovanju z drugimi;
 • organizacijam in zaposlenim, ki želijo izboljšati medosebne odnose;
 • zaposlenim s težavami pri komunikaciji;
 • tistim, ki želijo bolje razumeti komunikacijo s samim seboj kot ključnim dejavnikom uspešnosti navzven.

Trajanje in način izvedbe

Trajanje: po dogovoru.
Način izvedbe: v živo ali preko spleta. Učinki izvedbe v živo so boljši, saj je bistvo delavnice komunikacijski trening, ki ga je lažje izvajati ob fizični prisotnosti..