Bolnišnica Novo mesto

Izdelava načrta promocije zdravja v Splošni bolnišnici Novo Mesto

Projekt promocije zdravja na delovnem mestu Z znanjem do zdravja zaposlenih, je v polnem teku. V Splošni bolnišnici Novo Mesto so izpeljali že vrsto ukrepov, preko poletja pa poteka izdelava načrta promocije zdravja.

Več o projektu:  www.produktivnost.si/projekt-zzzs

Bolnišnica Novo mesto

Bolnišnica Novo mesto

Poenostavljeno, ključne faze promocije zdravja lahko strnemo v tri alineje:

 1. izdelava načrta promocije zdravja
 2. izvajanje ukrepov na osnovi načrta promocije zdravja
 3. spremljanje, ocena in konstantne izboljšave.

Promocija zdravja na delovnem mestu je stalen proces, ki naj bi se razvijal po spirali navzgor, v smeri vedno boljših kazalcev zdravja in počutja zaposlenih, pa tudi vse manjših stroškov in težav, ki jih imajo organizacije z bolniškimi odsotnostmi, nezadovoljnimi delavci, fluktuacijo, poškodbami, slabšo produktivnostjo, in podobno.

Promocija zdravja na delovnem mestu je zakonska obveznost. ZVZD-1 (32. člen) delodajalcu nalaga izdelavo načrta promocije zdravja, spremljanje aktivnosti promocije zdravja ter zagotovitev sredstev za ta namen.

Pregled ključnih aktivnosti, ki so pripeljale do faze izdelave načrta promocije zdravja:

Za izdelavo kvalitetnega načrta promocije zdravja je potrebno izvesti vrsto predhodnih aktivnosti. V Splošni bolnišnici Novo Mesto so te aktivnosti med drugim zajemale:

 1. Pripravljen je bil načrt izvedbe programa promocije zdravja – kako se smiselno pripraviti za kvalitetno in čim bolj gladko izvedbo projekta. V projektu sodelujejo naslednji partnerji: Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije KSJS, Družbenomedicinski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Glotta Nova, center za novo znanje d.o.o. in Inštitut za produktivnost d.o.o.). Koordinatorka s strani bolnišnice je ga. Sabina Klemenčič.
 2. V pilotni organizaciji, Splošni bolnišnici Novo Mesto, sta bila izpeljana dva sestanka ter dve predavanji na temo promocije zdravja na delovnem mestu. Prisotni so bili prisotni tako predstavniki Splošne bolnišnice Novo Mesto, vključno z direktorico Miro Retelj, kot tudi predstavniki vseh partnerjev.
 3. V Splošni bolnišnici Novo Mesto je bila ustanovljena in pričela z delom skupina za zdravje. Prav tako je potekalo redno sestajanje partnerjev v konzorciju projekta.
 4. Izvedena so bila usposabljanja sindikalnih predstavnikov s ciljem pomagati sindikalnim zaupnikom k bolj proaktivni vlogi glede promocije zdravja na delovnem mestu. Udeleženi sindikati: SVIZ, Policijski sindikat Slovenije ter Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Usposabljanja je izvajal dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost, ob organizaciji KSJS (Vladimir Tkalec) Več
 5. Družbenomedicinski inštitut pri ZRC SAZU (dr. Lilijana Šprah) je izvedel poglobljeno analizo stanja zdravja. Uporabljeno je bilo Orodje za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic (skrajšanoInstrument IDTS), ki je prilagojeno uporabi v slovenskemu prostoru. V pilotni organizaciji je skupina za zdravje zbrala tudi druge podatke, potrebne za kvalitetno analizo stanja zdravja.
 6. Izpeljana so bila tri celodnevna coaching usposabljanja oziroma srečanja za člane skupine za zdravje ter eno dvodnevno usposabljanje za uvodne veščine coachinga za vodstvo. Usposabljanja sta izvajali dr. Tatjana Dragović ter mag. Bernarda Potočnik iz Glotta Nova.

 

Izdelava načrta promocije zdravja

Dobra praksa zahteva, da načrt promocije zdravja pripravi organizacija sama, ne da jim ga, na primer, na pladnju ponudi zunanji izvajalec. Kajti organizacije oz. podjetja se med seboj zelo razlikujejo. Zato je vsak dober načrt promocije zdravja unikat, optimalno prilagojen organizaciji in zaposlenim.

Kot navedeno, skupina za zdravje v Splošni bolnišnici Novo Mesto preko poletja 2014 deluje na izdelavi načrta promocije zdravja. Izdelava dobrega načrta, takšnega, ki bo kar najbolj koristil tako zaposlenim, kot organizaciji, za skupino za zdravje lahko predstavlja precejšen izziv. Zato partnerji v konzorciju nudijo skupini za zdravje različno podporo:

a)    Eden od ciljev coaching srečanj v Splošni bolnišnici Novo mesto je bil tudi pomoč članom skupine za zdravje v smeri izdelave konkretnega načrta promocije zdravja

b)    Družbenomedicinski inštitut je izdelal analizo obremenitev in oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic

c)    V pomoč delu skupine je dr. Klemen Podjed pripravil Priročnik za izdelavo načrta promocije zdravja

d)    V kasnejši fazi je skupini za zdravje na voljo tudi podpora dr. Klemena Podjeda iz Inštituta za produktivnost, oziroma podpora drugih partnerjev projekta.

Kratki priročnik za izdelavo načrta je namenjen podpori organizacijam, skupinam za zdravje oziroma posameznikom pri izdelavi načrta promocije zdravja. Med številnimi težavami in priložnostmi glede zdravja v organizaciji – in različnimi pogledi, kako ukrepati – je potrebno določiti prioritete in izdelati akcijski načrt. To ni vedno enostavno, in dober načrt:

a)    vsebuje vse ključne elemente

b)    je realističen, pregleden, z dosegljivimi cilji ter

c)    spodbuja k sodelovanju in izboljšavam.

Namen tega priročnika ni bil predstavitev kataloga možnih ukrepov za posamezna ključna področja ukrepanja, pač pa služi kot vodnik za lažjo izdelavo kvalitetnega načrta.

Priročnik navaja tudi nekatera priporočila za izdelavo dobrega načrta:

 • načrt naj pokriva vsa ključna področja promocije zdravja v organizaciji
 • načrt naj bo realen in dosegljiv
 • pozornost naj bo namenjena tudi ozaveščanju in ustvarjanju zanimanja in zaupanja v program promocije zdravja, kar zahteva potrpežljivost
 • za uspeh sta ključna tako podpora vodstva, kot sodelovanje zaposlenih ter delavskih predstavnikov
 • načrt zdravja naj bo pregleden ter akcijsko naravnan
 • česar ne merimo, ne moremo spremljati in upravljati!

Po izdelavi načrta sledi faza izvajanja načrta promocije zdravja in v okviru projekta Z znanjem do zdravja bo dr. Klemen Podjed izvedel dve delavnici s ciljem izboljšanja zdravja in počutja v Splošni bolnišnici Novo Mesto.

“Projekt Z znanjem do zdravja zaposlenih je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”

»Vizija brez delovanja so zgolj sanje. Delovanje brez vizije je zgolj porabljanje časa. Vizija z delovanje lahko spremeni svet.«

— Joel Barker

 

Sestanek

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.