Holmes in Rahe sta sestavila seznam stresnih dogodkov v življenju in jih ocenila glede na stopnjo prilagajanja, ki jo zahtevajo od posameznika.

Posameznik se mora po njunem mnenju znati prilagoditi okoliščinam, ki so zmotile njegov ritem življenja in se mora posvetiti obvladovanju nastale situacije. Če tega posameznik ni sposoben, se nezaželene spremembe kar vrstijo, učinki posameznih dogodkov se akumulirajo, kar lahko privede do zmanjšane odpornosti in nagnjenosti k psihosomatskim boleznim.

V ocenjevalno lestvico v razponu od 0 do 100 sta vključila 43 kritičnih življenjskih dogodkov. Nič pomeni najmanjšo stopnjo prilagajanja, 100 pa najvišjo.

Če je takih dogodkov v nekem obdobju življenja več, potem se učinki seštevajo. Več točk imamo, večje je tveganje, da zbolimo za katero od bolezni, ki so povezane s stresom. Avtorja sta ugotovila, da imajo ljudje, ki v posameznem letu dosežejo več kot 300 točk na spodnji lestvici, kar 80 % večje možnosti, da v naslednjih dveh letih zbolijo za resno boleznijo, povezano s stresom. Pri 155 do 299 točkah je možnost za bolezen 50 %, če zberemo manj kot 150 točk pa 30 %.

Seštejte točke za stresen dogodke, ki so se vam zgodili v razdobju enega leta, in ocenite vaše tveganje.

Življenjski dogodki Enote
Smrt zakonca 100
Ločitev 73
Zakonska ločitev 65
Obsodba na zapor 63
Smrt bližnjega člana družine 63
Osebna nesreča ali bolezen 53
Poroka 50
Izguba delovnega mesta 47
Zakonska poravnava 45
Upokojitev 45
Sprememba zdravja družinskega člana 44
Nosečnost 40
Spolni problemi 39
Prihod novega člana družine 39
Poslovna sprememba 39
Sprememba finančnega stanja 38
Smrt bližnjega prijatelja 37
Sprememba na delovnem mestu 36
Sprememba v zakonskih prepirih 35
Zelo visoka hipoteka 31
Visoko posojilo 30
Sprememba v delovni odgovornosti 29
Sina ali hči zapuščata dom 29
Težave z zakoni in predpisi 29
Izjemni osebni dosežek 28
Zakonski partner začne ali neha z delom 26
Začetek ali konec šolanja 26
Sprememba življenjskih pogojev 25
Sprememba osebnih navad 24
Težave s predpostavljenim 23
Spremembe v delovnem urniku 20
Bivalne spremembe 20
Spremembe v šoli 20
Spremembe v rekreaciji 19
Spremembe v verskih dejavnostih 19
Spremembe v družabnih dejavnostih 18
Srednje velika hipoteka ali posojilo 17
Sprememba v spalnih navadah 16
Sprememba v številu družinskih srečanj 15
Spremembe v prehrambnih navadah 15
Počitnice 13
Praznovanje novega leta/božiča brez družbe 12
Manjše kršitve zakonov 11