Prestrukturiranje

Dodeljevanje državne pomoči podjetjem v težavah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dodeljuje državne pomoči družbam v težavah  v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11, v nadaljevanju ZPRPGDT).

ZPRPGDT je pri Komisiji EU priglašen kot shema državnih pomoči, zato je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri dodeljevanju tovrstnih državnih pomoči dolžno spoštovati tudi Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, 2004/C 244/02, v nadaljevanju smernice).
V okviru splošnega sistema državnih pomoči v Republiki Sloveniji in EU ima proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v  težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. Pod drugi strani pa ne bi bilo upravičeno, če bi umetno obdržati pri življenju družbe v sektorju z dolgoročno strukturno presežno zmogljivostjo ali v primeru, da lahko družba preživi le s pomočjo ponavljajočih se državnih posegov.

Zato je uporaba državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah dopustna le izjemoma in upravičena ob upoštevanju določenih pogojev.

S Politiko dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah se v okviru diskrecijske pravico, ki jo ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo podeljuje 21. in 22. člena ZPRPGDT, podrobneje določajo pogoji  za presojo upravičenosti gospodarske družbe do dodelitve državne pomoči  – predvsem z vidika, kdaj progam prestrukturiranja gospodarski družbi omogoča povrnitev dolgoročne sposobnosti preživetja na trgu,
težavah.

Aktivnosti, ki se izvajajo na področju reševanja in prestrukturiranja podjetij:

  • izdelava strokovnih predlogov za dodeljevanje državnih pomoči družbam v težavah
  • spremljanje in kontroliranje izvajanja projektov prestrukturiranja
  • izdelava poročil o dodeljenih državnih pomočeh družbam v težavah
  • izdelava strokovnih analiz
  • priprava osnutkov predlogov zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na področje sektorja
  • izvedba in koordiniranje aktivnosti v komuniciranju s Komisijo Evropske skupnosti

Več informacij.

Zakon.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.