Še tako dobro opisana poslovna ideja ne pomaga, če se predvsem ukvarjamo z izdelkom in sanjami o (visokih) dobičkih. Razvoj usmerjen k strankam pa izostane. Ravno sem kot mentor za podjetništvo pregledal en poslovni načrt. Dobro, tudi v podrobnosti spisan, z eno veliko slepo pego: kupci. Bodo res kupili, koliko bi naročili, koliko plačali, kaj sploh vemo o njih in konkurenci, pri katerih kupujejo. Lahko si pomagamo s pristopom k stranki usmerjenega razvoja. Ta je eden od pomembnih elementov uspešnega podjetništva, vitkega pristopa.

Danes v večini primer razvoj dobrega izdelka ni več garancija za uspeh. Namen pristopa razvoj usmerjen k strankam (ang. Customer Development) je jasen: želimo se prepričati, ali obstaja trg s problemom, ki ga je vredno (dobičkonosno) rešiti. Pri tem podjetje proces razvoja izdelkov izvaja v sodelovanju z obstoječimi in potencialnimi kupci. To pomeni, da mora ključno osebje podjetja zapustiti svoje pisarne (Get Out Of The Building!) in se podati med ljudi ter razumeti, kaj v resnici mislijo. Ter kaj so nam v resnici pripravljeni plačati!

To je še zlasti ključno razumeti v post COVID obdobju, ko se marsikaj spreminja. Če iščete svetovalno podjetniško podporo za svoje podjetje, si lahko ogledate moj pristop. 

razvoj usmerjen k strankam

#razvojusmerjenkstrankam #kstrakamusmerjenrazvoj #platnoposlovnegamodela #startup