Promocija in varovanje zdravja v času COVID-a

Varovanje ter promocija zdravja in dobrega počutja nikoli nista bila bolj aktualna. Niti ekonomsko bolj upravičena.

Kako lahko izkoristite obstoječe strukture in aktivnosti za podporo ukrepom proti COVID-u? In kako lahko ozaveščate in motivirate zaposlene za dosledno upoštevanje priporočil in dogovorov?

Načrt ukrepov zmanjšanje nevarnosti COVID

  1. Z vašo skupino za promocijo zdravja pregledamo vaše dosedanje aktivnosti, uspehe in priložnosti na področju promocije zdravja in soočanja s COVID.
  2. Opredelimo vaše glavne priložnosti in izdelamo načrt ukrepov.
  3. Izvedemo nekaj ukrepov, ki vam lahko takoj prinesejo največje koristi.

Usposabljanje skupine za zdravje oziroma zaposlenih

Pravilniki in sistemi niso dovolj, če se zaposleni ne obnašajo, kot želite. Z delavnicami, usposabljanji oziroma izobraževanji boste dvignili nivo ozaveščenosti in motiviranosti vaših zaposlenih za dosledno upoštevanje ukrepov glede COVID in s tem zmanjšali nevarnost širitve virusa v okviru vaše organizacije.

Usposabljanje oz. delavnica promocije zdravja na delovnem mestu za člane skupin za zdravje oziroma interne promotorje

Skupina za zdravje je motor promocije zdravja in še zlasti potrebna v času COVID. Brez nje ni res dobrih rezultatov ter trajnega napredka. Problematika zdravja in počutja zaposlenih v času COVID je kompleksna. Usposobimo in motiviramo vašo skupino izbranih zaposlenih na področju zdravja v organizaciji. Delo poteka preko spleta, ali v primeru manjših skupin, po dogovoru, tudi v živo.

Delavnice za zaposlene “Kako delati in živeti bolj zdravo”

Namen delavnice za zaposlene je ozaveščanje zaposlenih glede ključnih ukrepov za (samo)zaščito in razvoj motivacije za ohranjanje zdravja v času COVID.

Naših usposabljanj in delavnic promocije zdravja na delovnem mestu se je udeležilo že preko 1500 udeležencev.

Nekaj razlogov za naše sodelovanje

  • izkušnje iz prakse, večjih in manjših projektov;
  • izvedene delavnice s področja ohranjanja zdravja in počutja v času COVID;
  • motivirajoče usposabljanje članov skupine za zdravje oz. vaših promotorjev (preko 1500 udeležencev usposabljanj);
  • poglobljeno razumevanje področja (glej Moje publikacije);
  • izračun finančno ekonomskih kazalnikov upravičenosti vlaganj v promocijo zdravja;

Vaše možnosti

Izbirate lahko med več paketi – osnovni, klasični in napredni. Torej lahko izbirate posamezne storitve, kot so usposabljanja skupine, izdelavo določenih analiz in poročil, oceno finančno ekonomskih rezultatov, različne ciljne delavnice. Vse lahko prilagodite vašim potrebam in sredstvom.

Teme delavnic si lahko ogledate na spletni strani.

Pokličite 040 662 003 ali pišite za dodatne informacije