Promocija zdravja na delovnem mestu

Želite zmanjšati stroške in druge posledice bolniške odsotnosti?

Bolniške odsotnosti povzročajo vrsto stroškov in posledic, ki jih ni enostavno oceniti. Pomagamo vam zmanjšati bolniški stalež in se hkrati izogniti pastem prezentizma, saj so stroški prezentizma od dva do celo desetkrat višji od stroškov bolniških odsotnosti. Sistematičen in strokoven pristop se obrestuje.

Sistem zmanjšanja bolniških odsotnosti

Paketi zmanjšanja absentizma

Pristop povsem prilagodimo vaši specifiki in razpoložljivim sredstvom.

zmanjšanje absentizma

Pristop prilagodimo značilnostim vaše organizacije ter ciljem, ki jih želite doseči.