Zeleni paket: Upravljanje stresa v organizacijah

Ko se dobro počutimo, delamo bolje

Upravljanje stresa v organizacijah: žal imamo v Sloveniji z nezadovoljstvom in počutjem zaposlenih precej težav, vsaj po podatkih vrste vseevropskih raziskav. To predvsem pomeni, da imamo veliko priložnosti za izboljšanje :).

»Ne razvijaš posla – razvijaš ljudi – in nato ljudje razvijajo tvoj posel.« Zig Ziglar

Ker je kar 50–60 % vseh bolniških odsotnosti mogoče pripisati stresu in psihosocialnim tveganjem, vse več organizacij izvaja programe glede počutja, medosebnih odnosov in zadovoljstva zaposlenih. Zato, ker tako dosežejo znatno večje spremembe kot bi jih, če bi temu področju posvetili zgolj nekaj ukrepov v načrtu promocije zdravja .

Odnos med stresom in zmogljivostjo zaposlenih

Pristop Inštituta za produktivnost

Upravljanje stresa v organizacijah je multidisciplinaren izziv. Izboljšave bomo dosegli sistematično, po korakih najboljše prakse upravljanja stresa in dobrega počutja v Evropi. Ker je vaša organizacija unikat, s specifično organizacijsko klimo, kulturo in  včasih “zanimivo” zgodovino.

Naredimo potrebne analize,  ker tarče ne moremo zadeti, če je ne vidimo (seveda skladno z našim dogovorom). Poudarek dajemo motiviranju in usposabljanju skupine za zdravje, ker je skupina za zdravje motor promocije zdravja. Delamo “v živo”, na primeru vaše organizacije. Sodelovanje v skupinah za zdravje je čas za ustvarjalnost, pomembne premike naprej, dobro počutje in motivacijo, ne vlečemo okostnjakov iz omar. načrti so realni in takšni, da lahko pričakujete optimalne rezultate, glede na dane razmere. Delamo sistematično, na temelju najboljše prakse na tem področju. In lahko vam  izračunamo tudi stroške in prihranke vaših vlaganj.

Glavni koraki za upravljanje stresa v organizacijah:

1) Oblikovanje delovne skupine za dobro počutje in priprava načrta dela.
2) Analiza stanja:

  • pregled obstoječih trdih in mehkih podatkov o stanju,
  • izvedba morebitnih dodatnih analiz na podlagi vprašalnikov, intervjujev…,
  • izdelava konstruktivnega poročila,

3) Izdelava načrta ukrepov, z opredeljenimi kazalniki uspešnosti in drugimi elementi.
4) Izvajanje ukrepov in spremljanje rezultatov.

Nekaj razlogov za naše sodelovanje

Vaše možnosti

Izbirate lahko med več paketi – osnovni, klasični in napredni paket Upravljanje stresa v organizacijah. Torej lahko izbirate posamezne storitve, kot so usposabljanja skupine, izdelavo določenih analiz in poročil, oceno finančno ekonomskih rezultatov, različne ciljne delavnice (npr. upravljanja s stresom), revizijo načrta, dolgoročno podporo promociji zdravja, in tako dalje. Vse lahko prilagodite vašim potrebam in sredstvom.