doživljanje stresa na delovnem mestu

V Sloveniji tretjina žensk in kar 40,6 % moških meni, da sta njihovo zdravje in varnost pri delu ogrožena, in ta odstotek je med najvišjimi v EU-27 (Eurofound, 2012). Najpogostejši razlog je stres na delovnem mestu