Svetovanje in mentoriranje za podjetja

»Če ne veš, kam greš, se boš morda znašel nekje drugje.«
Yogi Bear

Potrebujete jasno sliko, kam naprej, kako rešiti težave in doseči cilje? Koliko vam pomaga hitro plezanje po lestvi navzgor, če je ta prislonjena na napačno steno? Strateško planiranje vam omogoča fokus na ključna področja in dolgoročni uspeh ter boljše obvladovanje tveganja, predvidevanje nepredvidljivega, ter razlikovanje med zaskrbljenostjo in alarmom.

Naše storitve strateškega svetovanja:

 • strategije z različnih področij (tržne strategije, digitalne strategije, upravljanje starejših (ASI), strategije raziskovalnih inštitucij, podjetniške in startup strategije, itd),
 • strateške delavnice za pripravo strategij,
 • izdelava raziskav (tržne raziskave in analize, analize konkurence, raziskave uspešnosti in počutja zaposlenih, napovedovanje in ocenjevanje trendov, itd.),
 • strateški coaching,
 • vodenje strateški sestankov in podpora vodjem pri opredelitvi strategij in časovnic,
 • uporaba modelov Ballance Scorecard, start-stop-contiue, PEST, benchmarking, strateške mape, McKinsey 7s SWOT, opredelitev poslanstva in vizije, raznih oblik brainstorminga, itd.

Svetovanje in mentoriranje za podjetja

Kako pristopimo in vaše koristi

V okviru Inštituta za produktivnost je bilo v skoraj 20 letih pripravljeno preko 4.000 strani strategij, raziskav, poslovnih načrtov za ugledne slovenske in tuje naročnike.

Pristop in koristi:

 • Proces izdelave strategij, ki temelji na verodostojnih podatkih.
 • Jasna opredelitev ciljev izdelave strategij.
 • Smiselno kombiniranje primarnih ter sekundarnih raziskav s sodobnimi pristopi strateškega planiranja (strateške delavnice, strateški coaching, start-stop-contiue, strateški benchmarking, itd).
 • Osredotočenost na najpomembnejše za prihodnji uspeh.
 • Večja sposobnost obvladovanja hitrih sprememb v prihodnosti.
 • Jasna in akcijsko naravnana zaključna priporočila.
 • Praktične rešitve za prenos strategij v vsakdanje življenje.
 • Izbor najbolj smiselnih strateških orodij za vašo organizacijo in cilj.

Delavnica poteka v kombinaciji:

 • treninga, predavanj, moderiranja,
 • dela v skupinah oz. individualnega dela,
 • vprašanj in odgovorov,
 • študije primerov.

Vsebino prilagajmo posameznemu podjetju oziroma skupini. Možni terminski okviri od poldnevne delavnice do obsežnejših in bolj kontinuiranih izobraževanj, treningov, ki so kombinirani z lastnim delom na konkretnih poslovnih izzivih in priložnostih.

Možnosti za nadaljnjo podporo

 • podpora pri pridobitvi nepovratnih sredstev oziroma subvencij (vavčerji, mentorstva, razpisi…),
 • podjetniško mentoriranje,
 • izdelava strategij,
 • izdelava tržnih raziskav,
 • svetovanje pri generiranju poslovnih modelov,
 • različne delavnice, treningi in izobraževanja,
 • coaching.