Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu je nujna, a ne zaradi inšpekcije. In splača se jo narediti dobro. Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje zelo veliko stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Če vas zanima ocena vaših stroškov in možnih prihrankov, uporabite kalkulator KALDOZ, ki sem ga razvil in predstavlja eno najboljših tovrstnih orodij v Evropi. A kljub visokim stroškom le malo slovenskih organizacij promocijo zdravja na delovnem mestu izvaja dovolj strokovno in resno. Zaradi več razlogov se vam promocijo zdravja splača izvajati pravilno. Nek načrt in ukrepe promocije vam lahko pripravi skoraj vsakdo, poceni. A kakšne so posledice?

Zagotovite, da vaša promocija zdravja in počutja zaživi v praksi, in prinese optimalne rezultate.

Pristop Inštituta za produktivnost

Promocija zdravja na delovnem mestu

Naredimo potrebne analize,  ker tarče ne moremo zadeti, če je ne vidimo (seveda skladno z našim dogovorom). Poudarek dajemo motiviranju in usposabljanju skupine za zdravje, ker je skupina za zdravje motor promocije zdravja. Delamo “v živo”, na primeru vaše organizacije. Sodelovanje v skupinah za zdravje je čas za ustvarjalnost, pomembne premike naprej, dobro počutje in motivacijo, ne vlečemo okostnjakov iz omar. Načrti so realni in takšni, da lahko pričakujete optimalne rezultate, glede na dane razmere. Delamo sistematično, na temelju najboljše prakse na tem področju. In lahko vam  izračunamo tudi stroške in prihranke vaših vlaganj.

Nekaj razlogov za naše sodelovanje

  • izkušnje iz prakse, večjih in manjših projektov;
  • motivirajoče usposabljanje članov skupine za zdravje oz. vaših promotorjev (preko 1300 udeležencev usposabljanj);
  • poglobljeno razumevanje področja (glej Moje publikacije);
  • izračun finančno ekonomskih kazalnikov upravičenosti vlaganj v promocijo zdravja;
  • predanost in pristn0 prizadevanje, ker zaslužite najboljše možne rezultate.

Alternativni paketi Promocija zdravja na delovnem mestu 

Izbirate lahko med več paketi – osnovni, klasični in napredni. Po želji lahko izbirate tudi posamezne storitve, kot so zmanjševanje absentizma, usposabljanja skupine za zdravje oziroma promotorjev, izdelavo določenih analiz in poročil, oceno finančno ekonomskih rezultatov, različne ciljne delavnice, revizijo načrtov, dolgoročno podporo ukrepom promocije, in tako dalje. Vse lahko prilagodite vašim potrebam in sredstvom.

Zgibanka