Consulting

Več informacij o nekaj področjih consulting storitev najdete v povezavah:

consulting

  1. Podjetniško svetovanje in mentoriranje.
  2. Strateški management consulting, priprave strateških načrtov.
  3. Raziskava trga in raziskave kadrov.
  4. Promocija zdravja na delovnem mestu.

Lahko pa se slišimo tudi za druge svetovalne projekte, ti so vedno izziv.