Informativno coaching srečanje

Prvo, informativno srečanje traja od 15 do 25 minut in stane  25 EUR. Ugotovila bova, ali je coaching prava stvar za vas ter ali sem jaz pravi coach za vas. Vse ostalo sledi po dogovoru.

life in poslovni coaching

Coaching

Kot coach International Coach Federation, v popolnosti upoštevam zaupnost tekom coachinga pridobljenih informacij, kot tudi etični kodeks International Coach Federation.

Prijavnica