Prestrukturiranje

Dodeljevanje državne pomoči podjetjem v težavah

/
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dodeljuje državne…