Entries by Klemen Podjed

Zakaj coaching?

Nekaj številk in informacij poslovne narave: Nizek strošek in izjemni rezultati 700 % donos na vložek Pomoč pri razmišljanju 52 % rast coachinga v Nemčiji 90 % organizacij v ZDA uporablja coaching Za 51 % Fortune 1000 je coaching ključ za strategijo Fleksibilnost glede časa in prostora Nekaj primerov področij, kjer coaching lahko pomaga Višja […]

Kaj je coaching?

Mednarodna coaching federacija (ICF) coaching opredeljuje kot partnerstvo coachev in strank v procesu izzivanja misli in ustvarjalnosti, ki stranke navdahne za maksimalno doseganje njihovih poklicnih in osebnih ciljev (ICF, 2013). Tisto, kar najbolj želimo doseči v coaching procesu, so preboji stranke, aha učinki, trenutki, ko stvari postanejo jasne, rešitve na dlani, samozaupanje pa močno. Coaching […]

Konferenca Zaposlitveni – delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev

Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost je imel odmeven prispevek na konferenci Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev/ Employment/Working Conditions, Occupational Safety and Health of Posted Workers, ki je potekala 15. 2. 2017 v organizaciji ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani. Tema prispevka: […]

Strokovno usposabljanje »KAKO MERITI PSIHOSOCIALNE OBREMENITVE IN DONOSNOST PROMOCIJE ZDRAVJA?«

V okviru projekta »Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih« je nastala vrsta prosto dostopnih orodij, ki delodajalcem omogočajo oceniti izvore psihosocialnih tveganj in celovito upravljati promocijo zdravja (orodje e-OPSA), izračunati stroške in pričakovane prihranke glede bolniških odsotnosti, prezentizma in fluktuacije zaposlenih ter […]

Letno poročilo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) je v slovenščino prevedla povzetek letnega poročila o svojem delu v letu 2015. V njem je na voljo kratek pregled dogajanja v 2015, vključno z vsemi ključnimi dogodki. Ti vključujejo prve ugotovitve druge izvedbe Evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), glavne rezultate […]

Psycho-Sociological Risk and Economic Viability of Workplace Mental Health Promotion

Employers’ costs related to worker mental health, in addition to the cost of presenteeism, absenteeism, and turnover, are significant. The article presents some key methodologies for calculating the cost of mental health. Literature review shows that the cost of presenteeism may be higher than the cost of absenteeism. The Cost Benefit Analysis, an economic viability […]

Nismo narejeni za sedenje

Sedenje velja za enako nevarno za zdravje kot kajenje. Ljudje pač nismo narejeni za sedenje, temveč gibanje. Prekomerno sedenje obremenjuje hrbtenico, vpliva na krvni obtok, živčevje, dihanje, celo kožo. Zato se priporoča, da po 35-45 minutah sedenja naredimo odmor, med katerim 10 minut stojim, hodimo ali se raztezamo. Ponekod že uvajajo kombinirana delovna mesta, na […]

Vabljeni na seminar 13.6. v Ljubljani

V sklopu skupnega projekta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za produktivnost, Obalne sindikalne organizacije Koper – KS 90 in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije »ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV«, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije vabi na izobraževalni seminar, na katerem bodo predavatelji predstavili Zakonodajo iz varnosti in zdravja pri delu – upravljanje s stresom na delovnem mestu z organizacijskega vidika, Zakon […]