Usposabljanja starejših v okviru projekta ASI

Starejši zaposleni potrebujejo drugačno izobraževanje, zaradi načinov sprejemanja in odnosa do novega znanja. Potrebujejo tudi cenjenje in nadgradnjo svojih kvalitetnih veščin in pristopov. Ter zlasti močne in hitro osvojljive tehnike in orodja, ki jim lahko konkretno pomagajo pri delu.

Pripravili smo več specializiranih delavnic oz. storitev za vaše starejše zaposlene:

  • Veščine komunikacije in medosebnih odnosov.
  • Upravljanje časa ter osebna uspešnost in učinkovitost.
  • Delavnice upravljanja s stresom in počutjem na delovnem mestu.
  • Individualni coaching.
  • Vodenje, promocija zdravja pri delu, itd.
  • Osebna in poslovna uspešnost: vodenje, podjetništvo, reševanje problemov, odločanje

Prednosti delavnic: Veliko praktičnih interaktivnih procesov, ki gradijo na preteklih znanjih udeležencev. Nekatere intrigantne vsebine, ki aktivirajo motivacijo za prevzem novega. Elementi spoštljivega, sodelovalnega pristopa.

Velika fleksibilnost izbire procesov na sami delavnici, glede na tip skupine.

Spletna stran: www.produktivnost.si, Youtube: http://tiny.cc/gppdaz; Facebook: https://www.facebook.com/dr.klemen.podjed; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klemenpodjed

Kontakt: Inštitut za produktivnost d.o.o., klemen@produktivnost.si, 040 662 003

Prebudite zdrave potenciale starejših zaposlenih ASI 2019 popravljena
Prebudite zdrave potenciale starejših zaposlenih ASI 2019 popravljena