Strategije upravljanja s starejšimi

Izdelamo vam strategijo upravljanja s starejšimi, ki optimalno izhaja iz specifike zahtev vašega podjetja, ter potreb vaših starejših zaposlenih. Jedrnato, smiselno in uporabno.

Izdelamo vam strategijo upravljanja s starejšimiStrategijo izdelamo skladno z Napotki za izdelavo strategije JP ASI ter Katalogom upravljanja starejših zaposlenih, ki jih je na spletni strani objavil Javni sklad. Svetujemo vam tudi pri pripravi strategije, načrtov osebnega in poklicnega razvoja ter načrta izobraževanj tako, da bodo usposabljanja kar se da smiselna in da se boste izognili tveganju, da vam Javni sklad določenih stroškov izobraževanj ne povrne.

Naša prednost – optimalno upoštevanje želja potreb tako starejših zaposlenih, kot interesov podjetja:

  • Preko 30 obsežnejših management consulting študij za ugledne naročnike
  • Izvajanje usposabljanj starejših
  • Eno vodilnih podjetij glede izdelave načrtov promocije zdravja na delovnem mestu

Strategijo pripravlja Dr. Klemen Podjed, letnik 1968, management consultant, trener ter coach International Coach Federation. Ima 25 let delovnih izkušenj, tako v velikih sistemih, kot manjših organizacijah, tudi na vodilnih mestih in v mednarodnem okolju. Je dr. oec. (EF, UL) in mag. posl. in org. (EF, UL), univ. dipl. org. (FOV, UM), učitelj International Art of Living Foundation, VŠ predavatelj podjetništva ter raziskovalec, avtor preko 30 obsežnejših management consulting študij, številnih načrtov promocije zdravja, člankov, priročnikov, video seminarjev, blogov in drugih publikacij.

Priprava strategije poteka po naslednjem postopku:

  • analiza obstoječega stanja in identifikacija potreb podjetja na področju aktivnega staranja zaposlenih,
  • identifikacija dejavnikov, ki pri podjetju onemogočajo oziroma zavirajo uveljavljanje do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov,
  • načrt programov/ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,
  • akcijski načrt za uvedbo do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov.

Cena izdelave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih znaša standardni strošek na enoto A iz razpisa ASI, to je 500,00 EUR na svetovalni dan in se obračuna največ do zneska, ki ga glede na velikost podjetja sofinancira ASI.

Spletna stran: www.produktivnost.si, Youtube: http://tiny.cc/gppdaz; Facebook: https://www.facebook.com/dr.klemen.podjed; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klemenpodjed

Kontakt: Inštitut za produktivnost d.o.o., klemen@produktivnost.si, 040 662 003