Izdelava strategije upravljanja s starejšimi

ASI strategija upravljanja starejših zaposlenih je predpogoj za izvajanje usposabljanj, kot to opredeluje razpis ASI: Celovita podpora za aktivno staranje delovne sile. Strategija upravljanja starejših zaposlenih oziroma strategija ASI naj optimalno izhaja iz specifike zahtev vašega podjetja, ter potreb vaših starejših zaposlenih. Jedrnato, smiselno in uporabno.

Izdelamo vam strategijo upravljanja s starejšimiStrategijo upravljanja s starejšimi zaposlenimi izdelamo skladno z Napotki za izdelavo strategije upravljanja starejših JP ASI ter Katalogom upravljanja starejših zaposlenih, ki jih je na spletni strani objavil Javni sklad. Svetujemo vam tudi pri pripravi strategije ASI, načrtov osebnega in poklicnega razvoja ter načrta izobraževanj tako, da bodo usposabljanja kar se da smiselna in da se boste izognili tveganju, da vam Javni sklad določenih stroškov izobraževanj ne povrne.

Naša prednost glede izdelave strategij upravljanja s starejšimi

Zaradi izkušenj pri izdelavi svetovalnih projektov in strategij ter dobrega poznavanja kadrovske problematike dobite strategijo ASI, ki upošteva poslovne interese podjetja, kot tudi vaše starejše sodelavce:

  • Preko 30 obsežnejših in številnih drugih management consulting študij (preko 4.000 strani dokumentacije), za ugledne naročnike
  • Izvajanje usposabljanj za razvoj kadrov (več sto usposabljanj, predavanj, delavnic), za tisoče udeležencev
  • Eno vodilnih podjetij glede izdelave načrtov promocije zdravja na delovnem mestu.

Strategijo upravljanja starejših zaposlenih pripravlja Dr. Klemen Podjed, letnik 1968, management consultant, trener ter coach International Coach Federation. Ima 25 let delovnih izkušenj, tako v velikih sistemih, kot manjših organizacijah, tudi na vodilnih mestih in v mednarodnem okolju. Je dr. oec. (EF, UL) in mag. posl. in org. (EF, UL), univ. dipl. org. (FOV, UM), učitelj International Art of Living Foundation, VŠ predavatelj podjetništva ter raziskovalec, avtor preko 30 obsežnejših management consulting študij, številnih načrtov promocije zdravja, člankov, priročnikov, video seminarjev, blogov in drugih publikacij.

Priprava strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi

poteka po naslednjem postopku:

  • analiza obstoječega stanja in identifikacija potreb podjetja na področju aktivnega staranja zaposlenih,
  • identifikacija dejavnikov, ki pri podjetju onemogočajo oziroma zavirajo uveljavljanje do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov,
  • načrt programov/ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,
  • akcijski načrt za uvedbo do starejših zaposlenih prijaznih ukrepov.

Cena izdelave strategije za upravljanje s starejšimi zaposlenimi znaša standardni strošek na enoto A iz razpisa ASI, to je 500,00 EUR na svetovalni dan in se obračuna največ do zneska, ki ga glede na velikost podjetja sofinancira ASI.

BONUS-i v primeru naročila strategije upravljanja starejših zaposlenih

  • brezplačno svetovanje pri pripravi načrtov osebnega in poklicnega razvoja  ter
  • brezplačna udeležba za zaposlene na zunanjih delavnicah oz. treningih komunikacije in medosebnih odnosov na delovnem mestu, organizacije in upravljanja časa, upravljanja stresa (oz. drugih vsebin, ki oziroma če bodo razpisane). Število mest je odvisno od velikosti podjetja. Predvidoma v Ljubljani, Maribor-u in Kopru oziroma krajši coaching – mentorstvo (skladno z dogovorom, glede na velikost).

Zahtevajte ponudbo ter bonuse in pridobite vse potrebne informacije. Ponudba velja do zapolnitve zmogljivosti izdelave strategij upravljanja s starejšimi zaposlenimi.

Spletna stran: www.produktivnost.si, Youtube: http://tiny.cc/gppdaz; Facebook: https://www.facebook.com/dr.klemen.podjed; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klemenpodjed

Kontakt: Inštitut za produktivnost d.o.o., klemen@produktivnost.si, 040 662 003